Emokykla.lt
D.U.K.
2012-09-11 Auklėtoja teigia, kad vaiko atostogos turi tęstis ne trumpiau kaip 5 dienas, kad nebūtų skaičiuojamas mokestis už ikimokyklinio ugdymo įstaigos nelankymą. Ar tai teisinga?
Auklėtoja teigia, kad vaiko atostogos turi tęstis ne trumpiau kaip 5 dienas, kad nebūtų skaičiuojamas mokestis už ikimokyklinio ugdymo įstaigos nelankymą. Ar tai teisinga? Kokiu įstatymo straipsniu remiamasi? Darbe gavau 2 dienas atostogų, kodėl negali vaikas 2 dienas nemokamai atostogauti? Vaikas lanko Kauno lopšelį-darželį „Lakštutė“.
 
2012-09-11
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Mokesčio už vaiko išlaikymą švietimo įstaigose vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarką nustato savivaldybės. Atskirose savivaldybėse ši tvarka gali skirtis.
 
Kauno lopšelyje- darželyje „Lakštutė“ mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse skaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-349 ,,Dėl mokesčių už vaikų išlaikymą Kauno m. savivaldybės įstaigų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“. Su šiuo sprendimu galite susipažinti lopšelio-darželio „Lakštutė“ internetinėje svetainėje http://www.lakstute.kaunas.lm.lt/down_priedas.php?id=20.
 
Sprendime nustatyta, kad tėvai (globėjai) mokesčio nemoka, jeigu vaikas nelanko grupės šiais atvejais:
7.1. dėl vaiko ligos, pateikus pažymą;
7.2. tėvų kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
7.3. vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio–rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą;
7.4. motinos  nėštumo ir gimdymo  atostogų metu  ne trumpiau kaip vieną savaitę, pateikus prašymą ir pažymos kopiją;
7.5.  tėvų  nemokamų  atostogų  ar  prastovų  metu,  pateikus  prašymą  ir  darbovietės pažymą;
7.6. jeigu  tėvai  dirba  pagal  kintamą  darbo  grafiką,  iš  darbovietės  pateikus  darbo grafikus ir pažymas;
7.7. dėl ekstremalių įvykių ar esant 20ºC šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;
7.8. kai švietimo įstaiga ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbus epidemiją;
7.9. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip tris dienas.
 
Šiuo atveju reikėtų auklėtojos paklausti, kokiu teisės aktu ji vadovaujasi, ir paprašyti teisės aktą parodyti. Paprastai, kad nebūtų skaičiuojamas mokestis už nelankymą, reikia iš anksto pristatyti reikiamą dokumentą, pavyzdžiui, darbovietės pažymą dėl atostogų. Auklėtoja žymi žurnale, kad vaiko nėra dėl pateisinamos priežasties, ir mokestis už tas dienas neskaičiuojamas. Kaip matote, atostogų dienų skaičius nėra nurodomas. 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje