Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-09-11 Ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas būtinai turi dirbti kasdien ir organizuoti visą vaikų ugdymo procesą?
Ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas būtinai turi dirbti kasdien ir organizuoti visą vaikų ugdymo procesą? Ar priešmokyklinėje grupėje dirbantis ikimokyklinio ugdymo pedagogas neturi teises dirbti priešmokyklinėje grupėje rytais? Ar draudžiama priešmokyklinėje grupėje dirbti tokiu grafiku, kad dvi visas darbo dienos valandas dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, vieną visą dieną – ikimokyklinio ugdymo pedagogas?
 
2012-09-11
 
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu  Nr. ISAK-1478 yra patvirtintas „Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas“, kuris yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas ir pateikia priešmokyklinės grupės veiklos organizavimo variacijas (trukmė, laikas, dalyvių skaičius, teikiamų paslaugų kiekis, forma ir kt.).
 
Pagal Darbo kodekso 229 straipsnį, darbdavys ir administracija privalo tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimų, rūpintis darbuotojų poreikiais.
 
Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (remiantis Darbo kodekso 147 str. 1 d.) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų atstovais (profesine sąjunga ar darbo taryba) arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.
 
Vadinasi, teisės aktai leidžia pačioje įstaigoje ieškoti sprendimų dirbti pusę dienos ar visą. Žinoma, privalu atsižvelgti ne tik į pedagogų, bet ir į vaikų interesus, poreikius ir galimybes. 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje