Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-09-11 Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pedagogų tarybos posėdžiai, metodiniai pasitarimai turėtų vykti darbo metu ar nedarbo metu?
Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pedagogų tarybos posėdžiai, metodiniai pasitarimai turėtų vykti darbo metu ar nedarbo metu? Jeigu darbo metu,  kas tuo metu atsako už vaikų priežiūrą?
 
 2012-09-11
 
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Remiantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315, 36.1 punktu, auklėtojams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo programą, skiriamos 33 valandos per savaitę tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos per savaitę netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai). Vadinasi, pedagogų tarybos posėdžiai, metodiniai pasitarimai turėtų vykti tomis valandomis, kurios skirtos netiesioginiam darbui su vaikais.
 
Tačiau taip suderinti pedagogų tarybos posėdžių ir metodinių pasitarimų laiką, kad visiems auklėtojams derėtų prie valandų, skirtų netiesioginiam darbui, praktiškai labai sudėtinga.  Vadinasi, reikėtų pačioje įstaigoje rasti lanksčius sprendimus, kad ir vaikai neliktų be priežiūros, ir auklėtojoms nereikėtų dirbti viršvalandžių.
 
Remiantis Darbo kodekso 4 straipsniu, darbdavys ir darbuotojai tarpusavio santykius gali nustatyti susitarimo būdu. Vadovaudamasis  LR švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalies 3 punktu, švietimo įstaigos vadovas atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą. Pedagogų tarybos ir metodinių pasitarimų organizavimo tvarką galima bendru sutarimu numatyti darbo tvarkos taisyklėse arba kolektyvinėje sutartyje. Pedagogų taryba ir metodiniai pasitarimai yra ikimokyklinės įstaigos savivaldos institucijos. Posėdžiuose neprivaloma dalyvauti. 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje