Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-09-05 Ar galiu dirbti direktorės pavaduotoja ugdymui neturėdama ikimokyklinio ugdymo kvalifikacijos ir aukštojo išsilavinimo, jei niekas dėl mano darbo ir išsilavinimo pretenzijų neturi?
Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje dirbu jau 13 metų,  iš jų septynerius – direktorės pavaduotoja ugdymui. Esu įgijusi aukštesnįjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją. Kitų įstaigų pareigybių aprašuose nurodoma, kad direktorės pavaduotoja ugdymui turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo kvalifikaciją. Jūsų svetainėje pateikiamame straipsnyje skelbiama, kad einant minėtas pareigas reikalingas aukštasis išsilavinimas, tačiau ikimokyklinio ugdymo kvalifikacija nebūtina. Atsiranda šiokių tokių neaiškumų, nes neturiu nei aukštojo išsilavinimo, nei ikimokyklinio ugdymo kvalifikacijos. Mokslus pradėjau, tačiau dėl finansinių problemų juos teko atidėti. Ar galiu dirbti direktorės pavaduotoja ugdymui neturėdama ikimokyklinio ugdymo kvalifikacijos ir aukštojo išsilavinimo, jei niekas dėl mano darbo ir išsilavinimo pretenzijų neturi – nei įstaigos vadovas, nei kuruojantis švietimo skyriaus specialistas?
 
2012-09-05

Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalies 2 punktu, švietimo įstaigos vadovas nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra ugdymo procese dalyvaujantis asmuo, todėl reikalavimai tokiai pareigybei turi būti apibrėžti direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašyme. Jie gali būti skirtingi įvairiose švietimo įstaigose.
 
Reikalavimai pavaduotojui neturi būti aukštesni nei kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintu „Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašu“ (http://www.smm.lt/docs/4051.pdf)
 
Pareigybių aprašymas yra viešas dokumentas ir turi būti prieinamas visiems darbuotojams. Susipažinę su pareigybės aprašymu ir jame numatytais reikalavimais, sužinosite, ar įgyto išsilavinimo užtenka norint dirbti direktorės pavaduotoja ugdymui. Jei buvote priimta dirbti be reikalavimo turėti aukštąjį išsilavinimą ir niekas dėl darbo pretenzijų neturi, tai galite toliau dirbti direktorės pavaduotoja ugdymui. 


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje