Emokykla.lt
D.U.K.
2012-08-29 Šešerių metų vaikas puikiai skaito, skaičiuoja. Ar vaikas, lankydamas darželį dvejus metus, nepraras motyvacijos mokytis?
6 metų vaikas puikiai skaito, skaičiuoja ir t. t. Tačiau psichologė teigia, kad jis nebrandus priešmokykliniam ugdymui. Darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė mano priešingai. Ką daryti? Ar vaikas, lankydamas darželį dvejus metus, nepraras motyvacijos mokytis?
 
2012-08-29
 
Atsako psichologė Eglė Kuraitė
 
Sudėtinga numatyti, kaip Jūsų vaiko motyvacija ir gebėjimas mokytis atsiskleis priešmokyklinio ugdymo grupėje, o vėliau ir mokykloje, tačiau rekomenduočiau priimant sprendimą atkreipti dėmesį į keletą aspektų.
 
Šiuo metu Jūsų vaikui jau yra 6 metai, taigi brandumo vertinimas apskritai nėra būtinas norint jį ugdyti priešmokyklinėje grupėje. Vaiko brandumo įvertinimas reikalingas tik tuo atveju, kai tėveliai mano, kad vaikas turėtų būti ugdomas pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas anksčiau, nei tai numato Švietimo įstatymas (5 metų ar jaunesni vaikai). Kitais atvejais vaiko brandumo įvertinimas nėra privalomas.
 
Visgi būtų svarbu išsamiau pasikalbėti su psichologe. Galbūt ji galėtų Jums paaiškinti, dėl kokių konkrečių Jūsų vaiko brandos ypatumų nerekomenduoja jam priešmokyklinio ugdymo. Ar ji atliko vaiko brandumo mokytis vertinimą? Jei taip, tuomet vertėtų išsiaiškinti konkrečias stipriąsias ir silpnąsias vaiko brandos sritis. Vertinant brandumą, netikrinami vaiko skaitymo ar rašymo gebėjimai, to jis bus mokomas mokykloje. Siekiama įvertinti vaiko motoriką, bendravimo įgūdžius, savarankiškumą, gebėjimą sutelkti dėmesį. Gali būti taip, kad Jūsų vaikas yra pasiekęs tinkamą intelektinę brandą, tačiau jo pasirengimas tapti mokinių ar socialinė emocinė branda dar nėra tinkamo lygio. Priimdami sprendimą, ar leisti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę, būtinai atsižvelkite ne tik į jo skaičiavimo ar skaitymo įgūdžius, pasiekimus, bet ir gebėjimą prisitaikyti, susirasti draugų, žaisti kartu su bendraamžiais, savikontrolę ir savęs vertinimą. Šie gebėjimai ir savybės vaikui taip pat svarbūs, kad jis gerai jaustųsi mokykloje.
 
Plačiau apie brandumo mokytis įvertinimą galite pasiskaityti čia:
Jei Jums atrodo, kad psichologė įvertino vaiko brandą nekompetentingai ir Jūs nesutinkate su jos rekomendacijomis, visada galite pasikonsultuoti ir su kitu specialistu. Kartais rezultatams įtakos gali turėti tokie šalutiniai veiksniai kaip kontakto su specialistu nebuvimas, vaiko nuotaikos ypatumai testo atlikimo dieną ar kiti su vaiko raida nesusiję veiksniai. Galima vertinimą pakartoti. Tai galima nemokamai atlikti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
 
Čia pateikiami visų pedagoginių psichologinių tarnybų kontaktiniai duomenys: http://www.sppc.lt/index.php?1220196422.
 
Galutinį sprendimą priimsite Jūs. Specialistai tik pateikia rekomendacijas, į kurias svarbu atsižvelgti. Žinodami vaiko stipriąsias ir silpnąsias raidos sritis, galite padėti jam lengviau prisitaikyti, paskatinti, namuose padėti tobulinti silpnesnes sritis. Turite būti pasirengę spręsti galinčias kilti problemas.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje