Emokykla.lt
D.U.K.
2012-07-25 Ar skiriamas finansavimas darželio steigimui?
Atsako UAB „Civitta" konsultantai:
 
Suprantama, kad norint įsteigti darželį reikia daug investicijų, todėl papildomas finansavimas būtų labai naudingas. Deja, šiuo metu ES parama naujai steigiamoms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms nėra teikiama. 2011-2012 metais buvo vykdomi regioninio planavimo projektai – ikimokyklinių įstaigų modernizavimas, tačiau šiuose projektuose galėjo dalyvauti tik jau įsteigti darželiai, atitinkantys tam tikrus kriterijus. Visą informaciją apie ES vykdomus projektus ir keliamus reikalavimus galite rasti čia: http://www.esparama.lt/.
 
Daugiau ES remiamų projektų yra skirta jau įsteigtiems darželiams, jų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ar tarptautinio bendradarbiavimo skatinimui (Comenius). Daugiau apie šią programą galite pasiskaityti Švietimo mainų paramos fondo puslapyje.
 
Alternatyvūs šaltiniai:
1. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) teikiamos subsidijos:
Įprastas verslo finansavimo būdas yra banko ar kredito unijos paskola. Tačiau kredito įstaiga, priimdama sprendimą dėl paskolos suteikimo, iš Jūsų pareikalaus užstato. Jei Jums nepakanka užstato, šią problemą Jums gali padėti išspręsti UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).
INVEGA suteikia 80% dydžio garantiją, jeigu paskola imama investuoti į nuosavą turtą. Uždarosioms akcinėms bendrovėms yra teikiama paskola iki 86.000 LT investicijoms arba apyvartinėms lėšoms. Paskola turi būti gražinta iki 2015 metų pabaigos, o palūkanų norma siekia nuo 5,5% iki 9,5% kurių 95% kompensuoja INVEGA.
 
2. Kiti šaltiniai
Subsidijas teikia Lietuvos darbo birža, jei jūsų veikla apima naujų darbo vietų steigimą. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos darbo biržos puslapyje. Be to, daugelyje savivaldybių įsteigti smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondai, kurie gali suteikti finansinę paramą bankų paskolų palūkanų daliniam kompensavimui bei neprocentinių paskolų teikimui, įmonės steigimo išlaidų daliniam kompensavimui, verslininkų konsultavimui ir mokymui, verslininkų dalyvavimo parodose, mugėse, verslo misijose išlaidoms kompensuoti. Dėl šios paramos siūlytume susisiekti su savo savivaldybės atstovais.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje