Emokykla.lt
D.U.K.
2012-07-06 Kaip vyksta įstaigos registravimas savivaldybėje?
2012-07-06
 
Atsako UAB „Civitta" konsultantai:
 
Pirmiausia, naujai steigiamą įstaigą Jūs turite užregistruoti Registrų centre. Jei tai padarėte, Registrų centras automatiškai išsiunčia laišką Jūsų miesto savivaldybei. Savivaldybės atstovai su Jumis susisiekia ir Jūs turite įregistruoti savo veiklą savivaldybėje. Įregistravus įstaigą, el. paštu (jei nėra el. pašto – paštu) įstaigai išsiunčiama įregistravimo duomenų kortelė, taip pat pateikiama informacija apie naują švietimo įstaigą Švietimo ir mokslo ministerijai, Švietimo informacinių technologijų centrui. Įstaigos duomenys tampa vieši, prieinami visiems asmenims internete. Registras suteikia gyventojams informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias ugdymo (švietimo) įstaigas. Su minėtu mokymo įstaigų registru galite susipažinti čia.
 
Norintiems žinoti, ką reikės pildyti, čia pateikiame Vilniaus savivaldybės pavyzdį: įstaigą reikia registruoti pagal žemiau pateiktą instrukciją ir pateikti dokumentus Vilniaus miesto savivaldybei (www.vilnius.lt, Konstitucijos pr. 3, 17 langelis, tel. 2112739). Jums reikės užpildyti registravimo kortelę bei pateikti dokumentus. Registravimo kortelę pildyti reikia pasitelkiant šią interneto nuorodą.
 
Bendrai savivaldybės švietimo skyriui pateikiami šie dokumentai:
 1. Prašymas - užpildyta registro kortelė (viena iš 6 kategorijų).
 2. Įgaliojimo originalas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 3. Įstaigos registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta įstaigos vadovo.
 4. Įstaigos nuostatų kopijos, patvirtintos įstaigos vadovo.
 5. Įstaigos steigimo pažymėjimo, protokolo, nuorašo ar kito dokumento kopija, patvirtinta įstaigos vadovo.
 6. Jei įstaiga veikia ne įstaigos registracijas vietoje (nurodytoje Juridinių asmenų registre, įregistruojant nuostatus), papildomai pateikiama patalpų nuomos sutarties, pažymos ar kito dokumento kopija, patvirtinta įstaigos vadovo bei įrodanti, kad įstaiga teisėtai veikia kitu adresu, nėra pažeidžiamos higienos normos 
Taip pat, prieš pradėdami vykdyti veiklą, turite kreiptis į Švietimo informacinių technologijų centrą, kad galėtumėte gauti prisijungimą prie mokinių ir pedagogų registro. Apie registrus galite pasiskaityti:
Jūs turite susipažinti su Mokinių ir Pedagogų registrų nuostatais, saugos nuostatais bei kitais saugos dokumentais. Tuomet turite užpildyti Mokinių ir Pedagogų registrų vartotojų anketas ir pasižadėjimus saugoti asmens duomenis ir gausite prisijungimą prie registrų. Šitaip tapsite registrų vartotojais ir registrų erdvėje galėsite tvarkyti savo įstaigos duomenis.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje