Emokykla.lt
D.U.K.
2012-10-16 Vaikas, parėjęs namo, pasakoja, kad auklėtoja nuolat šaukia. Ar tėvai turi teisę prašyti pakeisti darželio auklėtoją?
Vaikas, parėjęs namo, pasakoja, kad auklėtoja nuolat šaukia. Auklėtoja sako, kad taip nesielgia. Kiti tėvai patvirtina, kad jų vaikai pasakoja panašiai. Kaip mums reiktų elgtis? Darželio vedėja sako, kad neturi būdų, kaip atsisakyti auklėtojos paslaugų. Ar tėvai turi teisę prašyti pakeisti darželio auklėtoją?
 
2012-10-16
 
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Remiantis Švietimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas. Pagal šio įstatymo 2 str. 15 dalį, mokinys – asmuo, kuris mokosi. Jis turi teises, apibrėžtas Švietimo įstatymo 46 straipsnyje. Viena iš teisių yra mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje. Pagal įstatymo 47 str. 1 dalies 7 punktą, tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas. 
 
Remiantis šiomis įstatymų normomis, tėvai (vieno vaiko ar kelių) turi kreiptis (žodžiu arba geriau raštu) į darželio vadovę su prašymu išsiaiškinti, ar vaikas pasakoja tiesą. Įstaigos vadovė turėtų ištirti prašymą. Ji gali sudaryti komisiją, kurioje galėtų būti ir tėvų atstovas. Auklėtojos interesus galėtų ginti darbuotojų atstovas. Komisija per nustatytą laiką, apklaususi tėvus, vaikus, auklėtojos kolegas, turėtų išsiaiškinti vaikų pasakojimų pagrįstumą ir ar auklėtoja nepažeidžia vaiko teisių. 
 
Jei komisija nustatytų, kad auklėtoja pažeidė vaiko teises, tai įstaigos vadovė, laikydamasi Darbo kodekso XVI skyriuje nustatytos tvarkos, gali skirti auklėtojai drausminę nuobaudą – pastabą ar papeikimą. Už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą gali būti skiriama griežčiausia drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo.   


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje