Emokykla.lt
D.U.K.
2012-07-25 Kokiomis valymo priemonėmis galima naudotis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje?
Kokiomis valymo priemonėmis, galima ir reikia naudotis ikimokyklinėje įstaigoje, ar tai kur nors reglamentuojama, ar yra draudžiamų valymo priemonių? Ar galima naudoti tokias valymo priemones, kaip indų ploviklį ir pan.?
 
2012-07-25
 
Atsako UAB „Civitta" konsultantai: 
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtinta „LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ nustato pagrindinius įstaigų, įmonių ar grupių, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimus. Ši higienos norma ir jos reikalavimai privalomi projektuojant, statant, rekonstruojant, remontuojant, įrengiant, naudojant ir eksploatuojant ir valstybines, ir privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas.
 
Lietuvos higienos normoje HN75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reglamentuojama, jog valymo priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį, o biocidai (dezinfekcinės priemonės) leidžiami naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
 
Jeigu plovimo priemonė, pvz., indų ploviklis naudojamas pagal paskirtį, t.y. indams plauti, o ne grindims ar kitoms priemonėms valyti, tai šios priemonės naudoti nedraudžia jokie teisės aktai.
 
Dezinfekcinės priemonės naudojamos tik tada, kai įstaigoje nustatomas ar įtariamas užkrečiamosios ligos atvejis ar protrūkis, patalpos, įrenginiai, žaislai, inventorius valomi, dezinfekuojami pagal specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę nurodymus.
 
Svarbu pažymėti, kad įstaigos patalpos, įrenginiai ir kitas inventorius turi būti valomi taip, kad būtų užtikrina švara. Be to, valymo priemonės ir dezinfektantai turi būti laikomi saugiai, vaikams neprieinamose vietose, o tualetų-prausyklų valymo priemonės turi būti paženklintos ir laikomos atskirai nuo kitų grupių patalpų valymo inventoriaus.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje