Emokykla.lt
D.U.K.
2012-07-20 Kur tėvams sužinoti, kaip panaudojamos darželio lėšos?
Ar vaikų tėvai turi teisę žinoti, kiek ir iš kur vaikų darželis gauna pinigų, kam ir kaip jie yra panaudojami. Tėvai moka už ugdymą, net jei vaikai nelanko darželio. Dalį pinigų skiria savivaldybė, grupėse vaikų reikmėms tenkinti yra įsteigtas tėvų fondas, kas mėnesį tėvai renka po 5 litus (iš tų pinigų pirkome darželio grupei grotuvą, spalvoto ir nespalvoto popieriaus, žaislų. Be to,  tėvai patys perka tualetinio popieriaus, muilo, kanceliarinių prekių vaikams, skiria 2 proc. pajamų mokesčio nuo atlyginimo. Taip pat tėvai raginami pagal galimybes nupirkti žaislų ar knygų vaikučiams. Darželyje vykstančius koncertus, spektaklius tėvai apmoka patys – kiekvienas už savo vaiką. Teko girdėti, kad kituose darželiuose nereikia pirkti kanceliarinių prekių,  taip pat vyksta nemokami renginiai, spektakliai vaikams, tad įdomu, kur keliauja mūsų pinigai? Kur kreiptis, norint sužinoti, kaip panaudojamos darželio lėšos?
 
2012-07-20
 
Atsako švietimo konsultantas Romas Turonis
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 str. 5 dalies 3 punktu, už informacijos skelbimą ir bendruomenės narių informavimą atsako švietimo įstaigos vadovas. Vadinasi, vienas iš tėvų ar keletas tėvų gali žodžiu ar raštu kreiptis į įstaigos vadovą prašydami išsamiai paaiškinti, kaip panaudojamos darželio lėšos. Į raštišką prašymą įstaigos vadovas privalo atsakyti raštu. Jei įstaigos vadovas neatsako (teisės aktai nustato ne ilgesnį nei 30 dienų terminą), reiktų kreiptis į įstaigos steigėją (savivaldybę).
 
Be to, ikimokyklinėje įstaigoje veikia taryba, kuri kolegialiai svarsto įstaigos veiklos ir finansavimo klausimus. Tarybos posėdžiai atviri, juose gali dalyvauti kiekvienas įstaigos bendruomenės narys, nes Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas suteikia teisę bendruomenės nariams dalyvauti įstaigos valdyme. Posėdyje galima išsiaiškinti visus finansavimo klausimus.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje