Emokykla.lt
D.U.K.
2012-07-06 Kur kreiptis, norint gauti vaiko sveikatą tausojantį režimą ir pirmąją klasę lankyti darželyje?
Sūnus yra gimęs 2005.12.08, neišnešiotas (darytas cezaris dėl kepenų cholestazės) ir turim kitų problemėlų: F83 specifinį  mišrų raidos sutrikimą bei elgesio ir emocijų sutrikimą. Visos šios ligos buvo nustatytos Vilniaus vaiku raidos centre, esame ir Panevėžio vaiko ankstyvosios korekcijos tarnybos įskaitoje. Kasmet važiuojame į sanatoriją, lankome papildomus užsiėmimus. Visi specialistai mums rekomenduoja pradėti lankyti mokykla vėliau t.y. jau sulaukus 7. Mat mūsų DISC įvertinimas rodo, kad mūsų silpnosios vietos yra regimosios ir girdimosios informacijos suvokimas bei smulkioji motorika. Deja realybė tokia, kad pagal dabar galiojančius įstatymus visi vaikai vienodai turi pradėti lankyti mokyklą t.y. tais metais kai jam sueina 7. Buvome teirautis Pedagoginėje-Psichologinėje tarnyboje dėl galimybių gauti tausojamąjį rėžimą ir pirmą klasę lankyti darželyje. Ten pasakė, kad netgi invalidai vaikai, kurie turi rimtas judėjimo ir pan. negalias turi eiti ir eina į mokyklą, o mūsų sutrikimas nėra toks ryškus, kad galėtume tikėtis gauti pirmą klasę darželyje. Tačiau darželis ruošiasi siųsti mus į pedagoginę–psichologinę tarnybą dėl vaiko brandumo. Kur dar reiktų kreiptis norint gauti informaciją apie galimybes gauti tausojama rėžimą ir pirmą klasę lankyti darželyje?
 
2012-07-06
 
Atsako Gražina Valeikaitė, Vilniaus SOS darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogė ekspertė
 
„Leisiu vaiką į mokyklą 7 metų.“
„O mano labai gabus, todėl žadu leisti jau sukakus 6.”
„Oi ne, maniškis dar visai nesusitupėjęs, nei 6, nei 7 neleisiu, eis kai bus 8."
 
Tokius tėvelių pašnekesius tenka išgirsti dažnai. Turbūt todėl, kad dar visai neseniai patys tėvai galėjo nuspręsti, kada savo vaiką išleisti į mokyklą. Tačiau šiandien šie sprendimai priimami daug atsakingiau, kartu bendradarbiaujant vaiko tėvams ir kompetentingiems specialistams.
 
Atsakant į portalo lankytojos klausimą, galiu pasakyti, jog remiantis šiuo metu galiojančia praktika ir įstatymais, vaikas pradeda lankyti pirmą klasę, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai. Jeigu tėveliai pageidauja, o pedagogai patvirtina, kad vaikas yra subrendęs mokyklai, į pirmą klasę jis gali eiti ir anksčiau, t.y. 6 metų.
 
Ar vaikas gali pradėti lankyti mokyklą vėliau nei tai numato įstatymas, t. y. nuo 8 metų?
 
Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą ugdymo programą (Švietimo įstatymo 9 str.).
 
Kur kreipti tokiu atveju?
 1. Į vaiką gydantį pediatrą, kuris nustato, ar vaikui reikalingas sveikatą tausojantis dienos rėžimas.
 2. Į Pedagoginę psichologinę tarnybą, kurios specialistai nustato specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomenduoja ugdymo programą bei specialistų pagalbą.
Mokyklai ar priešmokyklinei klasei brandus yra tas vaikas, kurio savivoka, savęs vertinimas, emocijų savikontrolė, pažinimo ir kiti procesai yra pasiekę šešiamečiui ar septynmečiui būdingą lygį, o pasiekimai – mokymosi pradžiai reikalingų žinių, mokėjimų, gebėjimų apimtį bei kokybę. Brandumo tyrimas atskleidžia stipriąsias ir silpnąsias vaiko puses.
 
Vaiko brandumo įvertinimas yra atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d., paslauga – nemokama. Vaiko brandumas mokyklai matuoja vaiko pažintinius gebėjimus ir socialines emocines funkcijas bei vaiko elgesio ypatumus. Įvertinimas atliekamas, remiantis brandumo mokyklai rodikliais, patvirtintais švietimo ir mokslo ministro 1996 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1156. Tai:
 • socialinis emocinis brandumas: savęs suvokimas ir savigarba; elementari savikontrolė, susivaldymas; gebėjimas gyventi greta kitų;
 • intelektinė branda: aktyvus domėjimasis pasauliu; jautrumas vaizdams; garsams, žodžiams (jutimų ir suvokimo brandumas); geri darbinės atminties įgūdžiai; išlavėjusi kalba; gebėjimas įsivaizduoti, bandymas kurti;
 • nuostata ir pasirengimas tapti mokiniu: nusiteikimas eiti į mokyklą; domėjimasis knygomis; pasirengimas rašymui; elementarūs matematiniai vaizdiniai.
Klausimo autoriai, be anksčiau minėtų įstaigų, pasiūlyčiau kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją, galite paskambinti atsakingam specialistui už pradinį ugdymą, dar galite kreiptis į LTR Sveikatos ministeriją, Visuomenės sveikatos skyrių (jie yra apskrityse),Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrą (www.smlpc.lt). Šių įstaigų specialistai turėtų duoti Jums informacijos, nes jie rūpinasi vaikų sveiktos problemomis, jų sprendimo būdais. Manau gautumėte reikiamos informacijos.
 
Siūlyčiau kreiptis, nelaukti paskutinės dienos, kai reikės eiti į mokyklą. Drąsiai eikite į pedagoginę -psichologine tarnybą dėl vaiko brandumo, Jums padės suprasti, įvertinti vaiko gebėjimus, galimybes mokytis mokykloje.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje