Emokykla.lt
D.U.K.
2012-10-16 Ar galima aptarinėti vaiko dienos problemas su auklėtoja girdint vaikui?
Mergaitei 3 metai, pradėjo lankyti darželį. Lanko noriai, nors kartais susigraudina, kai ateinam pasiimti. Sako, kad vaikai mušasi. Ar galima dienos problemas aptarti su auklėtoja prie vaiko, ar geriau, kad vaikas negirdėtų?
 
2012-10-16 
 
Atsako Gražina Valeikaitė, Vilniaus SOS darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogė ekspertė
 
Amerikiečių psichiatras H. Sulivanas rašė, kad nerimas yra įtampa tarp realios ir įsivaizduojamos grėsmės saugumui. Vaikas perima savo mamos nerimą ir priskiria jį išoriniams objektams. Jei vaiko poreikis sukelia motinai nerimą, ima nerimauti ir vaikas.
 
Darželyje vaikai mokosi būti savarankiški, atsakingi, elgtis pagal tam tikras taisykles, bendrauti su savo bendraamžiais, dalintis, spręsti konfliktus, laukti savo eilės ir panašių dalykų.
 
Trejų metų vaikui formuojasi draugystės, meilės, ištikimybės jausmai. Būdamas darželyje mažylis sužino, kas yra kolektyvas, grupė, kuriai jis priklauso. Pats sau atskleisdamas bendravimo subtilumus dažnai išgyvena šiuos jausmus: meilę, draugystę, ištikimybę. Lankydami darželį vaikai patiria kasdienes sėkmes ir nesėkmes ir patys išmoksta su jomis susidoroti. Todėl kartais jausdami dėmesio stoką iš pedagogo ar draugų, pamatęs tėvus gali pradėti verkšlenti.
 
Visapusiškam vaiko asmenybės formavimuisi turi įtakos aplinkinių nuomonė. Grupė priverčia vaiką ieškoti naujų sprendimų, mokytis kitokio elgesio. Būdamas kolektyve vaikas labiau atsiskleidžia, nes save pamato kitų akimis. Dažnai tėveliai, kurių atžalos lanko darželį, apie savo vaikus, jų galimybes ar slypintį potencialą, apie stipriąsias ir silpnąsias puses sužino daugiau nei tie, kurių vaikai bendrauja tik su savo šeimos nariais.
 
Socialinės raidos atžvilgiu ypač svarbūs vaidmenų žaidimai, kuriuose dalyvauja du ir daugiau žmonių. Dvejų-trejų metų vaikai dažniausiai žaidžia mamą ir vaiką. Kai vaikai žaidžia vieni, be suaugusiųjų, nesulaukdami iš jų jokių reikalavimų, jie atranda naujų problemos sprendimo būdų, išmėgina įvairius vaidmenis ir leidžia laisvai reikštis fantazijai.
         
Kaip tėveliai galėtų padėti:
 • Jei mažylis verkšlena, parodykite jam, kad suprantate jo jausmus, bet pasistenkite išlikti ramūs ir kantrūs - tai pati geriausia atrama vaikui ir tinkamas pavyzdys.
 • Dažnai vaikui reikia, kad jūs tiesiog jį išklausytumėte. Padrąsindami pasakykite, kad jūs jį suprantate, kad jums taip pat būna liūdna.
 • Patys domėkitės ta aplinka, kurioje paliekate savo atžalą. Paprašykite, kad vaikas papasakotų ir parodytų, su kokiais žaislais žaidė, su kuo susipažino, kurio vaiko vardą atsimena, ką išmoko naujo.
 • Pasikalbėkite su pedagogu prie vaiko (tik labai atsargiai, kas neįžeistų Jūsų vaiko), paklauskite jo paties kaip jam sekėsi.
 • Paėję nuošaliau pasikalbėkite su pedagogu negirdint vaikui, kaip jam sekasi, kaip praėjo jo diena ir t.t. 
Ką galima daryti:
 • Kvėpuokite ramiai, stengdamiesi kuo lėčiau išpūsti orą, žiūrėkite ne vaikui į akis, o lyg į tolį ar žemyn. Tai jums padės toje situacijoje išlikti ramiems. Mintyse sakykite sau: „Aš ramus, mano širdis plaka ramiai.“
 • Paklauskite savęs, ar jums vaiko elgesys kelia nerimą, kai Jūs ateinate jo pasiimti, jei taip, tai pakalbėkite su grupės pedagogais, ateikite kartu su vyru, papasakokite, kaip elgiasi, jaučiasi vaikas grįžęs iš darželio, ką pastebite, gal tapo per daug jautri, nerami, blogai valgo, miega ir t.t.
 • Paprašykite pedagogo pastebėjimų apie vaiką, kaip jį mato grupėje, koks jo elgesys su vaikais, gal pasireiškia taip pat nerimas, blogai valgo, miega, nuolat verkšlena, mažai žaidžia su bendraamžiais, o gal nuolat nori būti lyderiu, būti visada visų matoma, išgirsta, nori elgtis taip kaip ji nori.
 • Pasikalbėję su Jumis, manau, pedagogai tikrai rekomenduos, tam tikrų veiksmų, kaip padėti vaikui, kaip Jums spręsti susidariusią problemą.
 • Pakalbėkite su vaiku prieš miegą nors 10 min., kaip jam sekėsi dieną darželyje, kaip jis jaučiasi, papasakokite apie save, kaip Jums sekėsi dieną, taip pat kaip jaučiatės. Labai svarbu su vaiku kalbėti apie savo jausmus, bei išmokti išgirsti, klausyti ir kitus išsakančius savo jausmus.
 • Jokiu būdu negėdinkite, jog verkšlenti negražu. Galite pasakyti, kad paliūdėti gali kiekvienas, bet būtų malonu, gera jei jis pasakytų, kodėl liūdi, nes tada galima jam patarti ką daryti, galima paguosti.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje