Emokykla.lt
D.U.K.
2012-07-18 Vaikai darželyje nesidalina atsineštais iš namų žaislais. Kaip išspręsti šią problemą?
Ikimokyklinėje grupėje vaikai kasdien nešiojasi žaislus iš namų, auklėtoja sako, kad tokios metodinės rekomendacijos ir tai gerai dėl daugelio priežasčių. Tačiau pastebėjome, kad tai mūsų šešiamečiui kelia daug nuoskaudų. Vaikai nesidalina su visais žaislais ir jam neduoda, jis nori nusinešti geresnių ir didesnių mašinų, prašo nupirkti vis naujų. Kaip išspręsti šią problemą, kuri tęsiasi jau tris mėnesius.
 
2012-07-18
 
Atsako Gražina Valeikaitė, Vilniaus SOS darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogė ekspertė
 
Atsakant į portalo lankytojos klausimą, galiu drąsiai pasakyti, kad kaltas yra pedagogas, kuris nevaldo tokio situacijos ikimokyklinėje grupėje. Metodinės rekomendacijos pedagogams, kaip elgtis vienu ar kitu klausimu dėl žaislų nešimosi į darželį tikrai nėra. Tai sprendžia grupės auklėtojos, visa įstaiga, bei tėvelių bendruomenė kartu su įstaigos bendruomene.
 
Iš savo pedagoginės patirties galiu pasakyti, jog teko patirti įvairių situacijų, kai vaikai nešasi žaislus į darželį. Pastebėjau, jog ne visada vaikai saugo savo atsineštus darželyje žaislus, prisimena tik einant namo, po to verkia, ieško kaltų kas žaislą pametė ir t.t. Kol suranda, pedagogas taip pat jaučiasi nejaukiai prieš verkšlenantį vaiką, bei prieš jo tėvus.
 
Mano praktikoje pasiteisino vienas geras būdas, kai vieną kartą į savaitę, pvz. penktadienį - paskelbiama „žaislų diena“, kada vaikai gali atsinešti iš namų tik vieną žaislą. Ryto rate kiekvienas vaikas jį pristato (t.y. žaislą), sutaria pasidalinti savo žaislu su kitais grupės draugais.
 
Jei tai nepasiteisina, galite tą patį padaryti su knygelėmis, kai vaikai atsineša į grupę savo mėgstamą knygelę, po to išsirenka visi kurią nors iš visų ir paprašo auklėtojos paskaityti. Daug įvairių būdų galima atrasti kaip galima sudominti vaikus, paskatinant tarpusavyje bendrauti, dalintis, žaisti atsineštais žaislais. Įvairios ugdymo sistemose pvz. kaip Valdorfo pedagogikoje daug dėmesio skiriama žaislams, žaidimams su jais. Dažnai stebėdama žaidžiančius vaikus matau, kaip jie žaidžia: ar liejasi natūralus, vaikų amžiuje būdingas vaizduotės srautas, ar jie bendrauja harmoningai, kūrybingai, ar prasiveržia chaotiška, netvarkinga veikla, kuri skatina norą dominuoti, valdyti ir vaidytis.
 
Ieškodama pastarosios chaotiškos veiklos priežasčių, pastebėjau, kad tam neigiamą įtaką daro televizija, didelis kiekis informacijos, problemos šeimose, tėvų dėmesio stokos sindromas. Be jau minėtų veiksnių, pastebiu dar vieną problemą, apie kurią kalba klausimo autorė, kuri trikdo grupės veiklą, gerus vaikų santykius - tai žaislų nešimasis iš namų. Pastebiu, kad vaikai ne tiek žaidžia su iš namų atsineštu žaislu, kiek jo pagalba nori įsitvirtinti grupėje, pasipuikuoti prieš draugus, žaislas tampa kivirčų ar peštynių priežastimi.
 
Esu kalbėjusi su savo grupės tėveliais, ką jie mąsto dėl vaikų nešimosi žaislų į darželį. Atsakymai buvo labai skirtingi: vieni teigia, jog vaikams lengva dalintis su kitais, yra atsakingi už savo žaislus, kiti, kad sunku jų vaikams dalintis, nesaugo, po to patiria daug neigiamų emocijų, pykčio priepolių.
 
Kaip pedagogė esu pastebėjusi, jog atsinešęs žaislą, vaikas jaučia ir mato, kad kiti vaikai su juo nori draugauti, pataikauja jam, nes nori žaislo. Vaikas kurį laiką būna dėmesio centre, jaučiasi padėties šeimininkas, pats gali spręsti kuriam grupės draugui duoti pažaisti, kuriam ne. Tuomet žaisti duoda tik pakankamai gerai sugebančiam jam įsiteikti vaikui. Dar geriau jeigu tas vaikas gali ir jam ką nors pažadėti atnešti arba į ką nors išmainyti atsineštą žaislą.
 
Tokiu būdu vaikai skirstomi į tokius kurie ir man ką nors duos ir su jais verta žaisti, bendrauti, ir į tokius, kurie nieko neturi ir negali duoti nieko vertingo. Suprantama, mūsų gyvenimo realybė yra tokia, kad vieni turi, kiti ne, bet mes ikimokyklinio amžiaus vaikui turėtume parodyti, kad pasaulis yra geras. Vėliau vaikai išsiaiškins ir suvoks, kad vieni gali turėti vienokių dalykų, kiti kitokių, bet dabar jiems tai suvokti per sunku. Konfliktinės situacijos dėl atsineštų žaislų labai dažnos: kartais žaislą sulaužo, žaislas pasimeta, bendros veiklos metu vaikas negali sukaupti dėmesio, kyla įtampa.
 
Su vaiku reikia daug kalbėti apie dosnumą, gobšumą, toleranciją vienas kitam. Siūlau paskaityti terapinių pasakų, jų knygyne tikrai yra, taip pat drąsiai kalbėkite su grupės tėveliais manau ne tik Jūsų vaikui yra iškilusi tokia problema. Kreipkitės į auklėtojas, siūlykite jai savo variantus. Būtinai atkreipkite dėmesį į savo vaiko esamą būseną, jaučiamą nuoskaudą, nes vėliau, gali atsirasti kitokių psichologinių problemų, kurios trukdys mokymuisi mokykloje.
 
Linkiu klausimo autorei drąsos ir sėkmės, bei stiprybės viską išsiaiškinti, nes niekas be Jūsų to nepadarys!
P.s. Būtų smalsu su žinoti, kaip sekasi Jums spręsti susidariusią problemą.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje