Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-01-05 Ar reikalingas gretimų valdų savininkų sutikimas steigiant nevalstybinį darželį privačioje valdoje?
Noriu privačioje valdoje steigti nevalstybinę ikimokyklinio amžiaus įstaigą, t.y. privatų ikimokyklinį darželį. Ar reikalingas kaimynų, t.y. šalia esančių namų savininkų, sutikimas dėl būsimos įstaigos bei veiklos?
 
2012-01-05
 
Atsako UAB „Peritus sprendimai“ teisininkas ekspertas A. Šiaudinis
 
Nuo 2010 m. liepos mėn. 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, leidžianti lengviau pritaikyti įvairios paskirties patalpas ir lauko aplinką vaikų darželio veiklai, atsisakyta perteklinių reikalavimų vaikų maitinimo, poilsio, ugdomosios veiklos organizavimui.
 
Atsakant į Jūsų klausimą, pažymėtina, kad norint įsteigti darželį gyvenamajame name, visų pirma reikėtų pakeisti patalpų (pastato) paskirtį pagal jų naudojimo paskirtį ir gauti iš teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos leidimą-higienos pasą.
 
Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad iki 2012 m. sausio 1 d. leidimas-higienos pasas išduodamas ir tuo atveju, jei patalpų (pastato) paskirtis dar nėra pakeista, taigi privati ikimokyklinio ugdymo įstaiga gali vykdyti veiklą ir ne visuomeninės paskirties patalpose.
 
Atsižvelgiant į tai, kad norite steigti nevalstybinę ikimokyklinio ugdymo įstaigą privačioje valdoje, t.y. nuosavame name, kaimynų sutikimas dėl ikimokyklinio ugdymo veiklos neturėtų būti reikalingas.
 
Tačiau norint įsteigti ikimokyklinio ugdymo įstaigą daugiabučiame name ir siekiant pakeisti patalpų paskirtį iš gyvenamosios į komercinę, būtų reikalingas kaimynų (bent jau daugumos) sutikimas.
 
Norėdami įsitikinti, ar patalpos, kuriose planuojate vykdyti ikimokyklinio ugdymo veiklą, yra tinkamos vaikų darželiui galite kreiptis į savo miesto/rajono Visuomenės sveikatos centro specialistus dėl konsultacijos patalpos tinkamumui nustatyti.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, turinti iki 20 vaikų, gali veikti gyvenamajame name ar kitos paskirties pastate. Tokiais atvejais ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpos turi turėti atskirą įėjimą, būti izoliuotos nuo kitų patalpų, triukšmo ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos vaikų saugai ir sveikatai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastatas turi būti ne aukštesnis kaip trijų aukštų.
 
Pirmame ir antrame aukšte įrengiamos vaikų ugdymo patalpos. Laiptai, laiptų aikštelės turi būti įrengtos taip, kad būtų užtikrinta vaikų sauga. Iki 3 metų amžiaus vaikų grupių patalpos įrengiamos pirmame aukšte su atskiru išėjimu į lauką. Detalius reikalavimus ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpoms nustato aukščiau minėta higienos norma.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje