Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-01-10 Ar gali ikimokyklinio ugdymo auklėtoja dirbti ikimokyklinio ugdymo studijų ketvirto kurso studentė?
Dėl ikimokyklinio ugdymo auklėtojos darbo.
 Esu ketvirto kurso studentė pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir apie dvejus metus dirbau auklėtoja l/d. Dabar radau darbo vietą taip pat l/d, bet sako administracija jog negali apiforminti manęs dėl naujo įstatymo (tik su diplomu galima dirbti). Tačiau žinau ne vieną, kuri jau po šio įstatymo įsigaliojimo įsidarbino ir būdama studente, be to, esu girdėjusi, jog atšauktas šis įstatymas. Kur apie tai galima būtų paskaityti ir kiek tame tiesos? Ačiū.
 
2012-01-10
Atsako UAB „Peritus sprendimai" teisininkas-ekspertas A. Šiaudinis
 
Atsakant į Jūsų klausimą svarbus Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnis, reglamentuojantis teisę dirbti mokytoju. Remiantis šiuo straipsniu, dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo programą turi teisę:
 • pedagogas – pagal bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas;
 • asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, – pagal bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas; asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją; asmenys per 1 metus nuo darbo mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas pradžios privalo išklausyti švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą;
 • asmuo, baigęs profesinio mokymo programą, įgijęs vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turintis 3 metų atitinkamos srities darbo praktiką ir išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą, – pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas;
 • asmuo, nurodytas šio Įstatymo 31 straipsnio 5 dalyje, – mokyti tikybos;
 • asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą ir išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą, – pagal neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas.
Svarbu pažymėti, kad asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas, iki 2011 m. rugsėjo 1 d. turėjo teisę dirbti ikimokyklinio ugdymo auklėtoju, tačiau nuo 2011 metų rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 6 punktas numatęs tokią teisę, pripažintas netekusiu galios.
 
Taigi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įtvirtinus pakeitimus, Jūs negalite dirbti ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, tačiau, galėtumėte ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje dirbti kitose pareigose, pavyzdžiui, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėja.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje