Emokykla.lt
D.U.K.
2013-04-26 Kas įeina į darželio direktorės pavaduotojos ugdymui pareigas?
Ar vaikų darželio direktorės pavaduotojos ugdymo reikalams pareigos apsiriboja auklėtojų kontrole? Ar ji, būdama pedagoge, neturėtų kartkartėmis pravesti įstaigoje vaikams organizuojamus šventinius renginius, vaduoti sergančią auklėtoją?
 
2013-04-26
 
Atsako Ingrida Ragauskienė, Vilniaus SOS darželio pavaduotoja ugdymui
 
Dirbdama savo ikimokyklinėje įstaigoje pavaduotoja ugdymui, pirmiausia pedagogams padedu organizuoti ir valdyti ugdomąjį procesą grupėse. Tai vyksta kassavaitiniuose susirinkimuose, kurių metu:
 • aptariame prabėgusią savaitę, pakalbame, kaip sekėsi nagrinėti pasirinktą temą, su kokiais sunkumais teko susidurti, kaip jie buvo sprendžiami, taip pat aptariama ateinanti savaitė, jos tikslai ir uždaviniai. Galiu pridurti, kad susirinkimuose dalyvauja viena grupės pedagogė, kita pasilieka su vaikais, o kitą savaitę ji ateina į susirinkimą. Tai padeda kurti kolektyve pasitikėjimo, geranoriškumo ir atvirumo atmosferą;
 • planuojame bei siūlome idėjas vyksiantiems renginiams, tiksliname jų scenarijų, pasiskirstome pareigomis ir darbais, šiame procese labai aktyvi meninio ugdymo pedagogė, o šventes veda visos auklėtojos ir pavaduotoja taip pat;
 • aptariame individualų vaikų vystymąsi, su tuo susijusias problemas, tokie pokalbiai taip pat vyksta ir grupėse su auklėtojomis susirinkimų metu. Tai mums padeda išgirsti įvairius požiūrius, išsakyti jausmus, kuriuos sukelia nepageidautinas vaiko elgesys, ar iškilusi konfliktinė situacija. Be to labai smagu visoms pasidžiaugti savo pasiekimais ir laimėjimais.
Man labai svarbūs geranoriški, pagarbūs, atviri (profesine prasme) santykiai su pedagogais, todėl skatinu auklėtojas kopti kvalifikacinių kategorijų laipteliais, dalyvauju veiklos vertinimo pokalbiuose, rūpinuosi, kad netrūktų ugdymo priemonių, stebiu darbą komandose, nes mūsų ikimokyklinėje įstaigoje nuo 9 val. iki 15 val. dirba du pedagogai. Nuo darnos ir susiklausymo pedagogų mini komandoje labai priklauso grupės gyvenimas – kai sutaria pedagogai, gera, ramu toje grupėje ir vaikams. Įvairias vaikų ugdymo, bendravimo, bendradarbiavimo tarpusavyje ir su tėvais problemas mes aptariame su psichologe, kuri, esant reikalui, konsultuoja auklėtojas, tėvus, individualiai dirba su vaikais, kuriems reikia psichologo pagalbos, taip pat tiria grupėse vaikų tarpusavio santykius.
 
Be viso to, labai svarbus darbas su tėvais. Organizuoju įvairius mokymus tėvams – į savo įstaigą kviečiame psichologus, medikus, kurie konsultuoja rūpimais klausimais. Kartą metuose, o esant reikalui ir dažniau, kviečiame tėvus į individualius pokalbius, kurių pagrindas – vaiko veiklos vertinimo anketos, jas rudenį ir pavasarį pildo tėvai ir pedagogai. Susitikimo metu aptariami požiūrių skirtumai, iškilusios problemos ir numatomi uždaviniai ateičiai. Taip mes ištiesiame tėvams pagalbos ranką - parodome, jog mums rūpi vaikų problemos ir mes pasiryžę jas spręsti kartu. 
 
Man patinka dirbti grupėje su vaikais. Dabar dirbu su trimečiais – vyksta adaptacija, todėl šiuo periodu jiems reikia ypatingai daug dėmesio. Be to darbas su vaiku, jo pasaulio pažinimas padeda atsikvėpti nuo rutinos, džiaugtis gyvenimu, mylėti. Aš už tai, kad direktorės ir pavaduotojos dažniau padirbėtų su vaikais, pavaduotų sergančias ar savo reikalus tvarkančias (juk gyvenime visko pasitaiko) auklėtojas, o gal ir prieš šventes ilgiau padirbėtų už savo pavaldines, šias paleisdamos namo. Manau, kad tokių vadovių tikrai yra.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje