Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-01-02 Darželyje vaikai labai retai vedami į lauką. Kas reglamentuoja vaikų ėjimo į lauką tvarką?
Nuo rudens pradėjau leisti į lopšelį savo 2 metukų dukrytę. Pastebėjau, kad vaikai šioje grupėje labai retai vedami į lauką, netgi esant puikioms oro sąlygoms (šviečiant saulei, nelyjant) vaikai būna grupėje. Esu tos nuomonės, kad ėjimas į lauką vaikams yra būtinas ir teigiamai veikia vaikų fizinę, emocinę raidą. Norėjau pasiteirauti kas reglamentuoja vaikų ėjimo į lauką tvarką. Ar tai yra palikta vaikų darželių savivalei, ar pačių auklėtojų norui ir apsisprendimui? Kaip reikėtų elgtis šiuo atveju tėveliams siekiant spręsti minėtą problemą?
 
2012-01-02 
 
Atsako Jolita Gedvilienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės pavaduotoja ugdymui
 
Dauguma mažylių nuo 2 metų pradeda lankyti lopšelio grupę ikimokyklinėje įstaigoje. Naujokų priėmimas prasideda nuo rugsėjo 1-osios dienos. Dažniausiai į grupę per savaitę priimama po kelis naujus vaikus, tokiu būdu grupės personalas – auklėtoja ir jos padėjėja gali skirti daugiau dėmesio naujokėliams. Siekiant palengvinti mažylio adaptaciją, tėveliams rekomenduojama pamažu ilginti vaiko buvimo laiką grupėje, pradedant nuo 1 valandos. Pradėjus lankyti lopšelį, vaikas patiria daug naujovių – naujos patalpos, nauji vaikai ir suaugusieji, nauji patiekalai ir kt. Ypač sunku mažyliams ryžtis miegoti neįprastoje aplinkoje, ne savo lovelėje, todėl patartina neskubinti vaiko tai daryti.
 
Adaptacija yra sunki tiek vaikui, tiek tėvams, tiek grupės personalui. Šiuo laikotarpiu visi patiria įtampą, stresą. Vardan sėkmingo vaiko pripratimo naujoje aplinkoje, suaugusieji turėtų pasitikėti vieni kitais, glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti. Užsimezgus partneriškiems santykiams tarp tėvų ir pedagogo, vaikai jaučiasi saugesni ir ramesni.Tėvai turėtų papasakoti auklėtojai apie vaiko įpročius, pvz.: kaip greičiau nusiramina, pasakyti nemėgstamus patiekalus ir kt.
 
Tiek tėvai, tiek personalas suinteresuoti, jog vaikas kuo greičiau gerai jaustųsi lopšelyje, užsiimtų veikla – žaistų, dainuotų, pieštų, lipdytų ir kt. Kartais suaugusiems norisi, kad adaptacija įvyktų labai greitai, tačiau juk ir pasodinus pupą, ji netampoma už viršūnėlės, kad greičiau augtų - leidžiama augti savu tempu sudarius reikiamas sąlygas.
 
Pastebėta, kad, vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinę įstaigą, jam būna dienos bėgyje tam tikrų „sunkių“ momentų, pavyzdžiui, kai reikia keisti patalpą - eiti į salę, kur vyks muzikos užsiėmimas. Paprastai tam tikrą laiką, kol vyksta mažylių adaptacija, meninio ugdymo pedagogė muzikos užsiėmimus organizuoja vaikams įprastoje aplinkoje – jų grupėje. Tik apsipratus vieni su kitais bei įgavus pasitikėjimą – pedagogė vedasi vaikus į salę.
 
Įtampą vaikai patiria, kai viena veikla keičiama kita, t.y. pavyzdžiui, kai po veiklos grupėje, vaikai eina į lauką. Vaikai tuo metu jaučiasi nesaugūs, nes palieka jau žinomą aplinką, kur ryte atsisveikino su mama ar tėčiu, o dabar juos kažkur išveda. Tuomet kai kurie vaikai būna suirzę, verksmingi. Kiti mažyliai „užsikrečia“ draugų nuotaika.
 
Adaptacijos laikotarpiu kartais mažyliai šlapinasi į kelnytes, nes nespėja pasakyti savo norų auklėtojai, patys dar sunkiai orientuojasi grupės patalpose ir kt. 2-3 metų vaikai dar dažnai būna su sauskelnėmis. Kartais jų atsisakoma prieš pat vaikui pradedant lankyti lopšelį. Tuomet auklėtoja, jos padėjėja vos spėja keisti kelnytes, jeigu tokių vaikų grupėje būna ne vienas. Problematiška tokius vaikus išvesti į lauką, nes prisišlapinus ir pabuvus ore, vaikas gali susirgti.
 
Taigi, adaptacijos laikotarpiu, kuris tęsiasi kartais iki 3 mėn, o išimtinais atvejais ir ilgiau, tiek vaikas, tiek tėvai, tiek personalas patiria problemų ir būtinas kalbėjimasis, susitarimai, išeičių ieškojimas, supratimas.
 
Mažylių buvimas gryname ore yra numatytas dienos ritme. Vaikams patinka būti lauke. Darželio teritorijoje kiekviena grupė turi žaidimų aikštelę, kur vaikai gali saugiai žaisti. Paprastai, pabuvus gryname ore, būna geras mažylių apetitas.
 
Buvimą gryname ore reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Šio dokumento XI skyriuje „Vaikų priėmimas, dienos režimas“ 100 punkte rašoma: kasdien 2 kartus šviesiu paros metu vaikai turi būti išvedami į lauką. Žiemos metu – esant ne žemesnei kaip minus 12 laipsnių temperatūrai ir silpnam vėjo greičiui (iki 2m/sek.) arba ne žemesnei kaip minus 8 laipsniai temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui (nuo 2 iki 6m/sek.).
 
Jeigu vaikai neišvedami į lauką, reikėtų pasikalbėti su auklėtoja, kodėl taip atsitiko.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje