Emokykla.lt
D.U.K.
2012-06-26 Kokiais atvejais priklauso mokesčio už darželį lengvata?
Darželį lanko du mano vaikai, o trečias vaikas šiais metais įstojo į universitetą (dienines studijas). Ar priklauso mums mokesčio lengvata už darželį? 
 
2012-06-26
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkas-ekspertas A. Šiaudinis
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu  Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ nustatyta, kad užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose dydį nustato šių įstaigų steigėjas. O dažniausiai tokiu steigėju yra savivaldybė, kuri ir priima sprendimus minėtu klausimu.
 
Vyriausybės nutarimu taip pat nustatyta, kad užmokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose (išskyrus nevalstybines) mažinamas 50 procentų, jeigu:
 • vaikas(-ai) turi tik vieną iš tėvų;
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų;
 • tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;
 • vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje.
Atkreiptinas Jūsų dėmesys, kad įprastai vaiku laikomas asmuo, neturintis 18 metų, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.
 
Taip pat pažymėtina, kad miestų ir rajonų tarybos iš savivaldybių biudžeto, o įmonės, įstaigos bei organizacijos – iš savo finansinių išteklių – gali skirti papildomas lėšas užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose lengvatoms padengti.
 
Remiantis Vyriausybės nutarimu, ikimokyklinės ugdymo įstaigos steigėjas tvirtina mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse mokėjimo tvarkos aprašą. Jis reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo sąlygas ir tvarką. 
  
Taigi, atsakant į Jūsų klausimą, pažymėtina, kad užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kurią lanko Jūsų vaikas, tvarką bei lengvatas nustato ikimokyklinės ugdymo įstaigos steigėjas.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje