Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-02-25 Kaip planuoti darbą priešmokyklinukų grupėje, kurią papildys ir penkiamečiai?
Norėčiau išsamiau sužinoti darbo, programų privalumus, kai priešmokyklinukų grupę mokykloje dėl vaikų stokos papildys 3-4 penkiamečiai, kurie lankys 2 metus.
 
2012-02-25
 
Atsako Vilniaus lopšelio – darželio „Pasaka“ direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Gedvilienė

Švietimo įstatyme yra įteisintas priešmokyklinis ugdymas ir numatytas jo visuotinumas. Siekiama, kad visi priešmokyklinukai turėtų sąlygas ir galimybes pasirengti mokyklai, t.y. turėtų lygias mokyklinio starto galimybes.
 
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologai teisės aktų numatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ( 4 ir 5 punktai Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame LR švietimo ir mokslo ministro 2005m.birželio22d. įsakymu Nr.ISAK-1180).
 
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, kurią įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Priešmokyklinė grupė gali veikti tiek ikimokyklinėje įstaigoje, tiek mokykloje. Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdoma ne daugiau kaip 20 vaikų (Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 17 punktas).
 
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos apraše numatyta, kad priešmokyklinio ugdymo grupė gali būti jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe. Šiuo atveju vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos(19 punktas). Priešmokyklinės grupės pedagogas per 3 savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios parengia grupės ugdomosios veiklos planą, kurį tvirtina mokyklos vadovas (ten pat 25.5.1. punktas).
 
Ugdomosios veiklos planas sudaromas, remiantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa optimaliai ją pritaikant savo grupės vaikams. Pedagogas turi gerai žinoti savos grupės savitumą – surinkti svarbią informaciją apie vaikus, jų sveikatos sutrikimus, specialiuosius poreikius, gyvenimo sąlygas ir kt. Svarbu išsiaiškinti, kokios vaikų kompetencijos, sužinoti tėvų pageidavimus, lūkesčius.
 
Ugdomosios veiklos plane svarbu numatyti temas, kurios atitinka vaikų amžių, poreikius, interesus ir kt. Plane taip pat numatomos šventės, kiti renginiai, nurodoma informavimo ir bendradarbiavimo su šeima formos. Patyręs pedagogas gali rašyti planą pagal savo sukurtą struktūrą. Ugdymo turinys detalizuojamas savaitės plane. Daug puikių patarimų rasite metodinėse rekomendacijose „Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas“ (2004).
 
Priešmokyklinis ugdymas vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai. Svarbu, kad vaikai per programos įgyvendinimo laikotarpį įgytų mokymuisi pirmoje klasėje būtinas svarbiausias kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo, meninę. Turint grupėje 3-4 penkiamečius, ugdymo procesą pedagogas privalo diferencijuoti ir pritaikyti skirtingo amžiaus vaikams (skirti užduotėles, organizuoti pokalbius ir kt. šios grupelės vaikams). Aktyviosios prevencijos programa „Zipio draugai“ skirta 5-7 metų vaikams. Šios programos tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant vaikų emocinės gerovės ir psichikos sveikatos.
 
Organizuojant priešmokyklinį ugdymą, reikėtų atkreipti dėmesį į tinkamą dienos ritmą, sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų poilsiui ir maitinimui. Kuriant grupės aplinką, pedagogas taip pat turi nepamiršti, kad grupėje yra ir penkiamečių, ne tik priešmokyklinukai. Taigi, erdvėse ir jaunesnieji vaikai turi rasti jiems įdomių žaidimų, knygų ir pan. Kokia įranga, priemonės turėtų būti priešmokyklinėje grupėje galite rasti leidinyje „Mokyklų aprūpinimo standartai“ dalyje „Priešmokyklinių grupių aprūpinimo standartai“ (2001m.).


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje