Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-05-17 Darželis sutiko alergiškam vaikui gaminti maistą individualiai su sąlyga, kad tėvai padės darželiui finansiškai. Kaip elgtis?
Vaikas alergiškas daugeliui produktų, tačiau nelanko alerginio darželio. Darželis sutiko mūsų vaikui gaminti individualiai maistą su sąlyga, kai mes padėsime darželiui finansiškai? Kaip turėtume elgtis? 
 
2012-05-17   
 
Atsako G.Valeikaitė, edukologė     
 
Daug diskusijų kylą, ar leisti alergišką vaiką į specialųjį darželį, ar ne. Pirmiausiai mano manymu, tai turėtų spręsti ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovas, atsakingas specialistas už maitinimą, t.y. įstaigos med. seselė ar diet. seselė ir besiruošiančio tą įstaigą lankyti vaiko tėvai. Jeigu specialistai (medikai, ikimokyklinio ugdymo vadovai, pedagogai) rekomenduos rinktis specialią ikimokyklinę ugdymo įstaigą nelaukite paskutinės dienos, kol ateis laikas keliauti į jį. Kaip ir į daugelį įprastų ugdymo įstaigų, į specialias ugdymo įstaigas norinčiųjų patekti visada daugiau, nei juose yra vietų. Nes remiantis galiojančiais teisiniais aktais, galimybė gauti specialiems vaiko poreikiams pritaikytą maitinimą yra tik specializuotose, alergiškiems vaikams pritaikytose ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
 
Ugdymo įstaigoje vaikams yra sudarytas valgiaraštis, patvirtintas įstaigos vadovo ir suderintas su teritorine visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, tačiau norėčiau priminti, jog Higienos normoje nėra numatyta privalomai organizuoti specialius vaiko poreikius atitinkantį maitinimą.
 
Higienos norma nustato, kad vaikų maitinimo valgiaraščiai turi būti sudaromi pagal rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams, atsižvelgiant į vaikų buvimo trukmę per parą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Pats maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas turi atitikti vaikų amžiaus ypatumus ir sveikos mitybos principus bei taisykles.
 
Suprantama, kad pateikus gydytojo pažymą apie produktus, kurie vaikui sukelia alergiją, kurių jam reikėtų vengti duoti, tokiu atveju turėtų būti skiriamas kitoks maitinimas. Na, o jeigu tokios galimybės nėra ir toks vaikas lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kurios dienos valgiaraštyje yra jį alergizuojančių produktų, tėvai turėtų įspėti įstaigos administraciją, grupės pedagogus, padėjėjus, jog šių produktų jų vaikui duoti negalima. Tokiems tėveliams reikėtų suteikti galimybę patiems atnešti iš namų jų vaikui tinkamo maisto.
 
Kaip supratau iš pasisakymo, jūsų pasirinktos vaikui lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovas geranoriškai sutinka atsižvelgti į pateiktas gydytojo rekomendacijas dėl mitybos (kokius maisto produktus gali valgyti), bet už tai, kad suteikia jums tokią paslaugą vadovas prašo paremti finansiškai įstaigą, trumpai sakant, tai kaip mainų reakciją –„aš tau padedu, o tu man“. Turėtumėte patys šeimoje nuspręsti ar jūsų šeimyninė finansinė padėtis leidžia suteikti paramą ugdymo įstaigai, kokio dydžio, kiek kartų galėsite suteiksite ir t.t.? Tačiau svarbu pažymėti, kad ši parama gali būti renkama, tik laikantis Įstatymo nuostatų, o gauta parama ir jos panaudojimas privalo būti atskirai tvarkomas, vykdant gaunamos paramos apskaitą. Pažymėtina, jog ikimokyklinio ugdymo įstaigos gauta parama turi būti buhalteriškai apskaitoma, tėvai turi gauti dokumentus įrodančius apie sumokėtas sumas, taip pat turėtų būti numatyta atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos išlaikymu privalo rūpintis šios įstaigos steigėjas, todėl, jeigu ugdymo įstaigos administracija ar pedagogai reikalauja papildomos paramos, jūs turite teisę atsisakyti ir jos nesuteikti. Noriu priminti, kad jokie teisiniai dokumentai nesuteikia galios ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovui reikalauti iš jūsų finansinės paramos, bei jus, kaip tėvai negalite reikalauti, jog jis priimtu alergišką vaiką į jo vadovaujama, įprastą ugdymo įstaigą, tiesiog tai jūsų abiejų pusių susitarimas.  
 
Na jei nusprendėte lankyti jau pasirinktą šią ikimokyklinę ugdymo įstaigą būtinai turite kartu su įstaigos administraciją ir atsakingu už maitinimą specialistu suderinti būtent jūsų  vaikui valgiaraštį.Svarbiausia, kad šioje ugdymo įstaigoje vaikas būtų sotus ir laimingas.
 
Pasak gydytojų, alergiškų vaikų kasmet daugėja. Todėl tėveliams tenka pasukti galvą: į kokį atiduoti darželį, ar samdyti auklę. O gal išeitis būtų alergiškų vaikų darželis? Tačiau tokių Lietuvoje yra nedaug. Įsteigti specializuotą darželį ar bent keletą alergiškų vaikų grupių iš tiesų sunku, nes reikia sukurti nealergišką aplinką, parengti pedagogų, tinkamai organizuoti vaikų maitinimą. Manau, kad  atsiras norinčiųjų steigti specializuotas įstaigas alergiškiems vaikams, nes šiuo metu tokių įstaigų paklausa yra didelė.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje