Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2012-01-15 Kada susižalojus vaikui reikia informuoti tėvus, o kada užtenka tik suteikti pirmąją pagalbą?
Kada susižalojus vaikui reikia informuoti tėvus, o kada užtenka tik suteikti pirmąją pagalbą. Vieni tėveliai pyksta, kad nepranešama dėl smulkaus įbrėžimo, kiti piktinasi, kad juos trukdai dėl rimto sužalojimo, kai reikalinga med. pagalba. Dažnai auklėtojos lieka apkaltintos, įžeistos, apšauktos.
 
2012-01-15
 
Atsako UAB "Peritus sprendimai" teisininkas-ekspertas Andrius Šiaudininis
 
Atsakant į Jūsų klausimą, paminėtinas rekomendacinis teisės aktas, reglamentuojantis ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinę veiklą - „Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-2249.
 
Aprašymo 8.3. punktas numato pareigą saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.
 
Svarbu pažymėti, jog minėto Pavyzdinio auklėtojo pareigybės aprašymo 8.7. punkte įtvirtinta auklėtojo pareiga sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų poreikius ar iškilusias problemas (taip pat ir sveikatos).
 
Taip pat, aprašymo 8.8. punktas nustato pareigą informuoti ir įstaigos administraciją apie vaiko turimas sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą.
 
Aptariant ikimokyklinukų auklėtojų pareigas svarbi yra LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
 
Minėtoji higienos norma nustato, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigoje turi būti sudarytos saugios ugdymo sąlygos. Kiekvienoje įstaigos grupėje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys. Rinkinio sudėtis ir apimtis turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V‑450 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79‑3605); reikalavimus. Už pirmosios pagalbos rinkinio priežiūrą ir jo papildymą turi būti paskirtas atsakingas asmuo.
 
Žinoma, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, ar apie vaiko patirtą traumą reikia nedelsiant informuoti tėvus, reikėtų vertinti situaciją atsižvelgiant į protingumo kriterijų bei į patirto sužalojimo sunkumą. Tačiau svarbu pažymėti, jog auklėtojas atsako už savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(-si) proceso metu įstaigoje ir už jos ribų.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje