Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
D.U.K.
2013-10-30 Kokie yra plokštuminių figūrų suvokimo ypatumai ikimokykliniame amžiuje?
2013-10-30
 
Atsako psichologė Dovilė Jankauskienė
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikas mąsto konkrečiais vaizdiniais, remdamasis tiesioginiu suvokimu, o ne abstrakčiomis sąvokomis. Vaizdinio mąstymo raidą skatina būdinga ikimokyklinio amžiaus veikla – žaidimas, piešimas, konstravimas. Vaizdinio mąstymo raida su simboliniais žaidimo veiksmais, vaikas žaidžia su daiktais ar žaislais, atstojančiais realius daiktus.
 
Šie simbolizavimo veiksmai reikalauja tam tikro lygio apibendrinimo, skatina aukštesnio lygio mąstymo veiklą. Vaikas kaupia apibendrintas žinias apie esminius tikrovės reiškinius bei ryšius tarp jų. Vaizdinio mąstymo raida yra prielaida pereiti prie loginio mąstymo. Vaizdinis mąstymas turi savo vertę – jo reikia ne tik mokantis mokykloje, bet ir brandžiame amžiuje atliekant daugelį ypač kūrybinio pobūdžio darbų.
 
Pagrindinės mąstymo operacijos: analizė ir sintezė; lyginimas, apibendrinimas, klasifikavimas; abstrahavimas ir konkretizavimas.
 
Patys bendriausi nerviniai psichiniai veiksmai yra analizė ir sintezė. Tiriant šias mąstymo operacijas galima geriau išsiaiškinti suvokimo ir mąstymo procesus, nes jie remiasi analize ir sinteze.
 • Analizė – mąstymo operacija, daikto, žodžio, reiškinio suskaidymas (praktiškai arba mintyse) į sudėtines dalis.
 • Sintezė – mąstymo operacija, kai mintyse jungiamos į visumą analizės išskaidytos daikto arba reiškinio dalys. 
Figūrų ir formų suvokimas bei sugebėjimas jas rasti sudėtingomis sąlygomis turi reikšmės žmogaus veiklai, nes įgalina pažinti daiktus, skirti juos vienus nuo kitų. Šio sugebėjimo dėka numatome galimą daikto pritaikymą formos atžvilgiu. Ieškodamas figūros piešinyje, vaikas turi įsigilinti į jį, ištirti įvairius atskirų elementų santykius, galimus jų derinius.
 
Ši analitinė sintetinė veikla išplečia vaiko sugebėjimą stebėti piešinį, jo linijų bėgį ir santykius. Sugebėjimas skaidyti objektus, juos analizuoti, yra svarbi prielaida vaiko mąstymo vystymuisi, sąvokoms formuotis. Ieškojimas, kurio nors elemento visumoje, pagal duotą uždavinį, visados apima ir sintezės veiksmus.
 
Vaikams buvo paruošti suprantamo turinio paveikslėliai. Taip pat buvo padėta iškirpta geometrinė figūra. Prašoma gerai įsižiūrėti ir po to lygiai tokią pat dydžio, formos ir padėties atžvilgiu surasti parodytame paveiksle.
 
Tyrimų rezultatai rodo, kad duotųjų uždavinių sprendimas reikalauja gana sudėtingos analitinės sintetinės vaiko veiklos. Ikimokyklinio amžiaus vaikams būdingas duotųjų figūrų sudaiktinimas (konkretus vaizdinis mąstymas).
 
Vaizdas, kurį vaikas gauna stebėdamas taisyklingą ar netaisyklingą geometrinę figūrą, dažniausiai neturi panašumo su ankstesniais jo įspūdžiais. Todėl abstrakti geometrinė figūra sukonkretinama, sudaiktinama ir įvardinama. Kaip įvardinama, kaip pavadinama priklauso nuo vaiko patyrimo ir kalbos išsivystymo. Ikimokyklinuko kalba konkreti, jis neturi nei abstrakčių sąvokų, nei joms pavadinti žodžių. Todėl apie keturkampio formos figūrą gali sakyti “tai atrodo kaip dėžė”. Mažiems 3-5 metų vaikams forma visada turi realaus objekto prasmę.
 
Atlikdami užduotį maži vaikai visada kreipia dėmesį į paveikslo turinį. Kai kurie net pamiršta užduotį. Juos domina kas čia vyksta tame paveiksle ir kodėl. Tačiau daugelis vaikų sugeba susikaupti ir ieškoti nurodytos formos. Apžvelgia visą paveikslą, išvardina jame pavaizduotus objektus, ieškomą figūrą nurodo be tvirto įsitikinimo, dažnai pradeda spėlioti.
 
Mažiems vaikams sunku atsitraukti (abstrahuotis) nuo prasminių objekto savybių. Į priešakinį planą vaikas iškelia tai , ką pats supranta, kam randa paaiškinimų savo patirtyje, jeigu nemato duotojo ir ieškomo elementų atitikimo. Laipsniškai einama nuo objekto prasminės visumos prie jo dalių ir atskirų elementų, tebeturinčių konkretumo požymių, o tik vėlesniame amžiuje pereinama prie atskirų savybių, nebesusijusių su konkrečia prasmine visuma.
 
Vaikų piešiniai leidžia suprasti jų besikeičiančias ir tobulėjančias suvokimo schemas. Ikimokykliniame amžiuje vaikas išmoksta piešti įvairias linijas, apskritimus. Tačiau jiems dar sunku jas suderinti ir sukurti išbaigtą žmogaus figūrą. Taip jau gali piešti 6-7 metų vaikai. Mažam vaikui sunku pavaizduoti tai ką jis mato. Vaikas turi supaprastintą žmogaus kūno schemą. Trimečiui vaikui veidas yra svarbiausia žmogaus dalis, jis piešia galvakojus. Vaikui augant jo suvokiamos kūno schemos tobulėja ir sudėtingėja, keičiasi ir vaiko piešiniai.
 
Šaltiniai:
R. Kaffemanas „Mąstymo psichologija"; A.Gučas „Kai kurie analitinės sintetinės vaikų veiklos savitumai ieškant duotosios figūros siužetiniame paveiksle".


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje