Emokykla.lt
D.U.K.
2012-11-18 Kas geriau hiperaktyviam vaikui – dvejus metus būti lankyti lopšelį ar paruošiamąją grupę?
2012-11-18
 
Atsako Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Gedvilienė
 
Kas gi yra tas hiperaktyvumas? Kaip nurodoma literatūroje – tai pernelyg didelis aktyvumas. Medikai tai vadina hiperkineziniu sutrikimu. Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė Teresė Ramanauskienė mini šiuos požymius, pagal kuriuos nustatomas šis sutrikimas. Tai:
 1. Dažnai nenustygsta, mosuoja rankomis ar kojomis, rangosi kėdėje.
 2. Sunku sėdėti ramiai, kai to reikalaujama.
 3. Lengvai išsiblaško nuo pašalinių dirgiklių.
 4. Sunku sulaukti žaidimų eilės ir pan.
 5. Dažnai skuba atsakyti į klausimus, nors dar nebaigiama paklausti.
 6. Sunku laikytis kitų instrukcijų.
 7. Sunku sukaupti dėmesį atliekant tam tikras užduotis ar žaidžiant.
 8. Dažnai pereina nuo vienos nepabaigtos veiklos prie kitos.
 9. Sunku žaisti tyliai.
 10. Dažnai pernelyg daug kalba.
 11. Dažnai trukdo kitiems, pvz.: įsikiša į kitų vaikų žaidimą.
 12. Dažnai atrodo, kad neklauso, kas yra sakoma.
 13. Dažnai pameta daiktus.
 14. Dažnai imasi fiziškai pavojingos veiklos, neatsižvelgdamas į pasekmes.
Pažymėtina, jog hipertenziniam sutrikimui diagnozuoti būtini 8 iš šių išvardintų požymių, trunkančių ilgiau nei 6 mėnesius. Šį sutrikimą diagnozuoja gydytojas pediatras, vaikų psichiatras. Sutrikimas gali būti nustatytas ir miesto Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kur yra įvertinama vaikų, mokinių pedagoginės, psichologinės, asmenybės ir ugdymosi problemos, specialieji ugdymosi poreikiai, siūloma tinkamos ugdymo formos, būdai, metodai, teikiama specialioji, specialioji pedagoginė, psichologinė ir socialinė pedagoginė pagalba.
 
Paprastai tokiame ankstyvame amžiuje, kaip Jūs kad minite – 2,5 metų vaikui, labai atsargiai, ilgai mažylį stebint, daromos išvados dėl hiperaktyvumo.
 
Pastaraisiais metais dažnai tiek tėvai, tiek pedagogai kiek judresniam vaikui „priskiria“ hiperaktyvumą. Juk ikimokyklinukui būdingas smalsumas, trumpa dėmesio koncentracija, judrumas. Net mūsų kalboje tokiam vaikui yra apibūdinimas – tikras vijurkas.
 
Mažyliui labai svarbus dienos ritmas. Ritmas suteikia saugumą, tai lyg natūralus kvėpavimas. Laikantis ritmo vaikai nepervargsta, nes aktyvi veikla keičiama pasyvesne, įterpiami valgymo bei poilsio momentai. Kartais sureguliavus dienos ritmą daugelis vaiko nepageidaujamo elgesio problemų išnyksta.
 
Mūsų laikmečio rykštė – alergijos, kurios kankina ir mažylius. Dažnai vartojamuose maisto produktuose (dešrelėse, jogurtuose, glaistytuose sūreliuose ir kt.) gausu įvairių priedų, dažų, konservantų ir pan. Mokslininkai teigia, kad tai iššaukia nerimastingumą, bėrimus, pablogėja bendra savijauta. Vaikai pernelyg dažnai pamaloninami saldumynais. Didelis cukraus kiekis taip pat didina judrumą.
 
Taigi, subalansuota mityba, t.y. kuo natūralesnis, be cheminių priedų maistas, o taip pat dienos ritmas gali stipriai keisti mažylio savijautą ir elgesį.
 
Jeigu, vis dėlto, Jūsų mažyliui yra diagnozuotas hipertenzinis sutrikimas ir jis lanko lopšelį, tuomet yra labai svarbus bendravimas ir bendradarbiavimas su šios ugdymo įstaigos pedagogais bei specialistais. Tiek šeimoje, tiek grupėje turi būti taikomos korekcinės priemonės, kurias patars specialistai.
 
Lopšelį lanko vaikai iki 3 metų. Šio amžiaus vaikų dienos ritmas, maitinimas, veikla yra skirtinga nei darželio, t.y. nuo 3 metų. Skiriasi ir apmokėjimas už paslaugą. Vaikai nuo 3 metų lanko darželio grupę. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai.
 
Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. (Lietuvos respublikos švietimo įstatymas, 8 straipsnis. Priešmokyklinis ugdymas 2. ir 3 dalys). Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.
 
Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis režimas, tėvų (globėjų) prašymu Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą ugdymo programą (Lietuvos respublikos švietimo įstatymas, 9 straipsnis. Pradinis ugdymas, 3dalis).
 
Taigi, ar Jūsų vaikui reikės antrus metus ugdytis priešmokyklinėje grupėje turėtų nuspręsti miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirbantys specialistai atlikę brandumo mokyklai įvertinimą.


Klausk specialisto

Atsakome į klausimus, susijusius su ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Užpildykite žemiau pateiktą klausimo formą ir spauskite „Pateikti“ arba tiesiog rašykite mums adresu info@ikimokyklinis.lt.

 

Kur kreiptis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais?

 • Dėl ugdymo ir veiklos darželyje (mokestis už darželį, darželio darbuotojai, tvarka, darbo laikas, maitinimas, lengvatos)kreipkitės į mokyklos vadovus ar mokyklos steigėją – savivaldybę, privatų steigėją ir pan.
 • Jei netenkina savivaldybės darbuotojų ar privataus mokyklos steigėjo atsakymas – į Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių, tel. (8 5) 219 12 57 
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais – į Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyrių, tel. (8 5) 219 12 54
 • Bendro pobūdžio klausimai (gyventojų priėmimas) teikiami adresu Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, 109 kab., taip pat el. paštu smmin@smm.lt, tel. (8 5) 219 11 90
 •  Ugdymo plėtotės centro Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio specialistai konsultuoja šiais klausimais:
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas;
  • valstybinės lietuvių kalbos ugdymas;
  • etnokultūrinis ugdymas;
  • ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir atnaujinimas;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas; 
  • metodinė medžiaga.
 • Ugdymo plėtotės centro  teisininkai konsultuoja mokytojus, mokinius ir tėvus dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės, tačiau tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais: tel. (8 5) 210 98 21, pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val.  
 • Darbo teisės klausimais konsultuoja LR valstybinė darbo inspekcija, tel. (8 5) 213 9772, galima užduoti elektroninį paklausimą (atsakoma ne ilgiau nei per 20 darbo dienų), konsultacijos teikiamos ir socialiniame tinkle Facebook (atsakoma per 1 darbo dieną).

Pateikti klausimą

El. paštas*

Telefonas*

Vardas

Klausimas
captcha
Įveskite apsaugos kodą esantį kairėje