Emokykla.lt
Biblioteka
Priešmokyklinio ugdymo(si) standartas
Priešmokyklinio ugdymo(si) standartas
Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa neatsiejamai susijusi su Priešmokyklinio ugdymo(si) standartu. Ją papildo ir sukonkretina Metodinės priešmokyklinio ugdymo rekomendacijos.
Reitinguoti: