Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Metodinis leidinys priešmokyklinio ugdymo pedagogams
Metodinis leidinys priešmokyklinio ugdymo pedagogams
Metodinis leidinys priešmokyklinio ugdymo pedagogams
Leidinio paskirtis – padėti pedagogams perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau realizuoti Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, vadovaujantis vaiko pasiekimų standartais. Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos įgyvendinimui yra parengtos metodinės rekomendacijos.
 
Kol kas aktualiausiu išlieka klausimas – kaip pažvelgti į kiekvieną konkretų priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo aspektą iš vaiko perspektyvos, kaip organizuoti ugdymą, kad šis požiūris būtų optimaliai realizuojamas? Kitas leidinio tikslas – pateikti šiuolaikinę inovatyvią užsienio valstybių priešmokyklinio ugdymo, bendradarbiavimo su šeima, mokykla ir bendruomene patirtį. Taip siekiama praturtinti priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą mūsų šalyje, pagerinti jo kokybę, priartinti prie Europos standartų.
Reitinguoti: