Emokykla.lt
Biblioteka
Ką ir kuo matuojame
Ką ir kuo matuojame
Pratybų sąsiuvinių serija „Pažįstu aplinką ir save“ skiriama priešmokyklinukų pažinimo, komunikavimo, meninei, sveikatos saugojimo ir socialinei kompetencijai ugdyti(is).
Reitinguoti: