Emokykla.lt
Biblioteka
Informavimas apie ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir švietimo pagalbą
Informavimas apie ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir švietimo pagalbą
Ši knyga yra atsakas į rinkos ekonomikos sąlygomis Lietuvos visuomenėje išaugusį informacijos poreikį, padidėjusį imlumą jos turiniui, formoms, būdams. Knygos turiniu autorės siekia skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sektoriaus įsijungimą į visuomenės informavimo procesus ir kurti tėvų ar kitų suinteresuotųjų grupių poreikius atitinkančias sistemas
Reitinguoti: