Emokykla.lt
Biblioteka
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas
MKC rekomenduoja
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – tai gairės ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Taikant Pasiekimų aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir ugdytojų profesionalumo.
Reitinguoti: