Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Biblioteka
Pasirinkta kategorija: Vaikų ugdymas » Priešmokyklinis ugdymas
2014 m. rugsėjo 2 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.
Skaityti plačiau
Siekdami kokybiško ugdymo tikslų įgyvendinimo, glaudesnio tėvų ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo, Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras parengė informacines priemones pedagogams ir tėvams.
Skaityti plačiau
Šioje 2014 m. lapkričio mėn. analizėje aptariama dabartinė priešmokyklinio ugdymo padėtis Lietuvoje, svarstoma, kodėl būtų naudinga priešmokyklinį ugdymą padaryti privalomą ir kaip tai įgyvendinti. 
Skaityti plačiau
Rekomendacijose pristatomi penkiamečio / šešiamečio kalbos raidos ypatumai, primenami priešmokyklinio amžiaus vaikams keliami kalbos ugdymo tikslai ir uždaviniai.
Skaityti plačiau
„Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas“ – tai praktinio darbo rekomendacijos priešmokyklinės grupės pedagogui.
 
Skaityti plačiau
Informacinis lankstinukas tėvams apie vienų metų trukmės priešmokyklinį ugdymą šešiamečiams, skirtą geriau pasiruošti pirmajai klasei mokykloje. 
Skaityti plačiau
42 p., spalv. iliustr., minkštas virš.
Formatas: 21x29,5x0,1 cm
Šviesa, 2008 m.
ISBN 5430047775
Skaityti plačiau
Ši programa skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams taip pat  tėvams (globėjams), ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, šeimos konsultantams, socialiniams, specialiesiems pedagogams, pradinių klasių mokytojams, vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojams. Ji padės geriau suprasti priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi reikmes, pagalbos teikimo būdus, leis kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas.
Skaityti plačiau
Leidinio paskirtis – padėti pedagogams perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau realizuoti Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, vadovaujantis vaiko pasiekimų standartais. Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos įgyvendinimui yra parengtos metodinės rekomendacijos.
Skaityti plačiau
Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa neatsiejamai susijusi su Priešmokyklinio ugdymo(si) standartu. Ją papildo ir sukonkretina Metodinės priešmokyklinio ugdymo rekomendacijos.
Skaityti plačiau
Leidėjas: Ciklonas
Išleidimo metai: 2004
Formatas: 15x21
Puslapių skaičius: 126
ISBN ar kodas: 9955-497-57-2
Skaityti plačiau
Laidų ciklas „Kam reikia ...?“ – tai atsakymas į klausimus, su kuriais susiduria visi moksleiviai, mokytojai ir tėveliai. Kam reikia matematikos ar chemijos? Kam mokytis tą istoriją? Ko vertas diplomas? Kuo ypatingos profesinės mokyklos?  
Skaityti plačiau
Informacinės technologijos, jų panaudojimas ugdymo procese, sudaro daug naujų galimybių dalintis ir mokytis vieniems iš kitų. Viena galimų formų – praktinių veiklų filmavimas ir pristatymas vaikams, kolegoms, tėveliams ir visiems, kuriems rūpi kokybiškas laikas su mažaisiais.  
Skaityti plačiau