Emokykla.lt
Biblioteka
Pasirinkta kategorija: Vaikų ugdymas
Vastybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba parengė smagų bei išsamų lankstinuką bei eilėraštuką, kurie paaiškina vaikams, kaip saugiai džiaugtis žiemos malonumais.
Skaityti plačiau
Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos lankstinukas spalvinimui ir eilėraštukas padės Jums išmokyti savo vaikus saugiai elgtis namuose, nekelti grėsmės sau ir aplinkiniams, o ištikus nelaimei - elgtis teisingai. 
Skaityti plačiau
Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai pataria, kaip mažiesiems smagiai ir saugiai pramogauti vasarą. 
Skaityti plačiau
Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos parengtos taisyklės mažiesiems išsamiai iliustruoja ir paaiškina, kaip mažieji turėtų elgtis, jei jų namuose kilo gaisras.
Skaityti plačiau
Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos parengta iliustruota knygutė vaikams apie tai, kaip reikia saugiai elgtis namuose.
Skaityti plačiau
Mokomoji knygelė vaikams apie tai, kaip saugiai leisti laiką lauke vasarą.
Skaityti plačiau
Pirmieji treji gyvenimo metai daugelio vaikystės ir asmenybės raidos tyrinėtojų laikomi svarbiausiais, nes šiuo laikotarpiu formuojasi pasitikėjimo savimi ir kitais, prieraišumo, savarankiškumo, kūrybiškumo ir daugelio kitų savybių pamatai. 
Skaityti plačiau
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos parengtos iliustracijos - puiki priemonė suaugusiems prisiminti minėtąsias taisykles, o mažiesiems - nesudėtingai, greitai ir žaismingai jas išmokti. 
Skaityti plačiau
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos parengta iliustracija padės Jums išmokyti savo vaiką bendrosios pagalbos telefono numerį ir įsiminti, kad ištikus nelaimei reikia juo skambinti.  
Skaityti plačiau
Jūsų mažylis jau žino, koks yra bendrosios pagalbos telefono numeris. Padėkite savo vaikui įsiminti, kada reikia juo skambinti.
Skaityti plačiau
Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba mažiesiems nenuoramoms nupiešė plakatą, kurį spalvindami vaikai išmoks esminių gaisro prevencijos taisyklių.
Skaityti plačiau
Visų mūsų bendras rūpestis, kad vaikai būtų saugūs, kad jie žinotų, kaip turi elgtis namuose, kelyje, gamtoje. Tam skirta ši knygutė.
Skaityti plačiau
Vaikai supažindinami su pagrindinėmis saugaus elgesio taisyklėmis ir būdais, skatinami ir pratinami laikytis saugaus elgesio taisyklių, ugdomas gebėjimas numatyti ir atpažinti pavojingas situacijas (kelyje, namuose, darželyje, kieme ir kitur), pastebėti, vertinti pavojaus šaltinius, ugdyti atsakomybę už savo saugumą, pagarbą gyvybei. 
Skaityti plačiau
Knygelėje „Auginate šešiametį?..“ rasite naudingos informacijos apie priešmokyklinio ugdymo grupes šešiamečiams. 
Skaityti plačiau
Norint geriau suprasti vaiko žaidimą, svarbu žinoti, kokie žaidimai būdingi vaikams nuo vienerių iki trejų metų. 
Skaityti plačiau
Vienas iš būdų geriau pažinti vaiką – pasistengti suprasti, koks jo temperamentas.
Skaityti plačiau
Knygelėje pateikta informacija suteiks žinių apie pavienius vaiko socialinės ir emocinės raidos etapus per pirmus trejus jo gyvenimo metus.
Skaityti plačiau
Vaikiškoms knygoms ir tėvų skaitymui balsu namuose dėmesio skiriama labai nedaug.
Skaityti plačiau
Vaikai turi įgimtą labai stiprų potraukį išmokti kalbėti. Jums tereikia suteikti įvairių galimybių: nuolat bendrauti su vaiku, kasdien skaityti jam knygeles, dainuoti daineles.
Skaityti plačiau
Vaikų nuo gimimo iki 1 metų raida pasižymi ypač greitais tempais, todėl šio amžiaus vaikų ugdymas skiriasi nuo vyresnių vaikų ugdymo.
Skaityti plačiau
Žaidimas – natūrali vaiko būsena, smagus būdas kaupti patirtį, tyrinėti ir ugdytis.
Skaityti plačiau
Tinkamas elgesys yra subtili pusiausvyra tarp vaiko savarankiškumo poreikio ir būtinybės žinoti ribas.
Skaityti plačiau
Kūdikio iki 1 metų maitinimas. Naujausi tyrimai rodo, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp vaiko mitybos ir jo sveikatos ateityje. 
Skaityti plačiau
Trumpi, šilti, nuoširdūs specialistų patarimai ir paaiškinimai mamai apie jos kūdikio poreikius ir veiksmus nuo jo gimimo iki aštunto gyvenimo mėnesio. 

Skaityti plačiau
Trumpi, šilti, nuoširdūs specialistų patarimai ir paaiškinimai mamai apie jos kūdikio poreikius nuo aštunto iki aštuoniolikto jo gyvenimo mėnesio.  
Skaityti plačiau
Ar gali būti mokytis smagu? Žinoma, gali! Tam ir skirtos atminties lavinimo kortelės, kurioje rasite visas lietuviškas raideles!  Viskas, ką vaikams reikia padaryti, tai tarp daugybės kortelių surasti dvi vienodas korteles. Žaidi sau ir nepastebi, kad atsimeni vis daugiau ir daugiau!
Skaityti plačiau
Žaisdamas su „Skaičių žaidimu“ vaikas  žaismingai ir nuosekliai susipažins su skaičiais nuo 1 iki 20, atliks pirmąsias skaičiavimo ir veiksmų atlikimo užduotis.
Skaityti plačiau
Minkštas virš., 482 psl.
Formatas: 21x30x2,5 cm
Presvika, 2007 m.
ISBN 9789955221753
Vertė: V. Gražienė ir kt.
Skaityti plačiau
Minkštas virš., 40 psl.
Formatas: 21x30x0,2 cm
Presvika, 2008 m.
ISBN 9789955221951
Sudarė: V. Gražienė
Skaityti plačiau
Minkštas virš., 32 psl.
Formatas: 21x30x0,1 cm
Presvika, 2008 m.
ISBN 9789955222262
Sudarė: V. Gražienė
Skaityti plačiau
Knygoje išsamiai pateiktos gairės, kuriomis vadovaudamiesi pedagogai gebės sukurti ugdymo(si) programą ankstyvojo amžiaus vaikams, pritaikytą savo ugdymo įstaigai. 
Skaityti plačiau
Ugdymo(si) priemonė, skirta garso R įtvirtinimui, automatizavimui bei garsų R–L diferenciacijai.

Skaityti plačiau
Ugdymo(si) priemonė priešmokyklinio, ikimokyklinio amžiaus vaikams, pradinių klasių mokiniams.
Sudarytojos: Angelė Rinkevičienė, Ingrida Kriaučiukienė
Skaityti plačiau
Kompiuterinė ugdymo(si) priemonė, skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio bei jaunesniojo amžiaus ugdytiniams.
Skaityti plačiau
Puslapiai: 280
Išleista: 2009 m., Vilnius
Vertėjas: Indrė Padarauskaitė
Viršelis: kietas
ISBN kodas: ISBN 978-5415-02-108-6
Skaityti plačiau
„Žaliųjų akinių paslaptis“ – smagi istorija apie tinkamą atliekų tvarkymą. Spalvingoje knygelėje gausu užduočių, kurios ne tik moko rūšiuoti buityje susidarančias atliekas bei saugoti gamtą, bet ir lavina įvairius gebėjimus.
Skaityti plačiau
2013 m. gruodžio 20 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pristatytas IPUP projekto metu sukurtas filmas apie Lietuvos gerąją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio patirtį „Darželis, kuriame gera visiems“.
Skaityti plačiau
Leidinyje pristatoma vertinga ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patirtis Lietuvoje, pateikiama vaikui svarbių, patrauklių ir naudingų ugdymosi galimybių ir būdų, nusakomos pagrindinės nuostatos, kuriomis šiandien vadovaujamasi ugdant mažus vaikus.
Skaityti plačiau
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – tai gairės ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Taikant Pasiekimų aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir ugdytojų profesionalumo.
Skaityti plačiau
2014 m. rugsėjo 2 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.
Skaityti plačiau
1 2 3 4 ... 13 Pirmyn