Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Biblioteka
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė medžiaga
Susijusios temos: Vaiko ugdymas
 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė medžiaga
Čia skelbiama Ugdymo plėtotės centro specialistų parengta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė medžiaga:
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimo pavyzdžiai 
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo gerosios patirties pavyzdžiai
 • Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams (mokytojo knyga)
 • Etninės kultūros ugdymo ikimokykliniame amžiuje gerosios patirties pavyzdžiai
 • Etninės kultūros ugdymo priešmokyklinėje grupėje gerosios praktikos pavyzdžiai
 • Etninės kultūros ugdymo rekomenduojamų dokumentų, metodinių priemonių, literatūros, šaltinių ir naudingų nuorodų sąrašas
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pasiekimų vertinimo Lietuvos ir užsienio šalių patirtis
 • Mokslo studija „Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje. Būklės ir galimybių tyrimas"
Norintiems daugiau sužinoti apie:
 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimą;
 • ikimokyklinio ugdymo programų rengimą ir atnaujinimą;
 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimą;
 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų valstybinės lietuvių kalbos ugdymą;
 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etnokultūrinį ugdymą
siūlytume kreiptis į Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkes:
Reitinguoti: