Emokykla.lt
Biblioteka
Metodinės rekomendacijos nevalstybiniams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų teikėjams
Metodinės rekomendacijos nevalstybiniams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų teikėjams
2008 m. Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu Vilniaus Pedagoginio universiteto mokslininkų  atliktas tyrimas „Ikimokyklinio ugdymo įvairovė: esama situacija ir gyventojų lūkesčiai“ atskleidė, kad šeimos, auginančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, pageidauja labai įvairių, taip pat ir netradicinių ugdymo programų, papildomų veiklų, lankstaus įstaigos lankymo grafiko. Tokiai poreikių įvairovei patenkinti reikalinga plėtoti nevalstybinį sektorių, teikiant nevalstybinių įstaigų steigėjams ir programų teikėjams visokeriopą, o pirmiausia – metodinę pagalbą. 
Reitinguoti: