Emokykla.lt
Biblioteka
Noamas Chomsky apie tai, kas yra išsilavinimo esmė
Noamas Chomsky apie tai, kas yra išsilavinimo esmė
Noamas Chomsky yra žymus JAV teorinės lingvistikos mokslininkas ir filosofas, radikaliai pakeitęs lingvistikos mokslą, padaręs prielaidą, kad kalba yra tik žmogui būdingas kognityvinis gebėjimas. 
 
Ką Noamas Chomsky kalba apie išsilavinusį žmogų ir kas, jo manymu, yra išsilavinimo pagrindas?
Reitinguoti: