Emokykla.lt
Biblioteka
Ankstyvoji intervencija vaikystėje. Monografija
Stefanija Ališauskienė
Švietimo problemos analizė. Priešmokyklinis ugdymas – nuo visuotinio prie privalomojo
Švietimo ir mokslo ministerija
Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos
Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra", Švietimo ir mokslo ministerija
Laiminga vaikystė: ugdyk kitaip (+Žaidimų knyga)
Ilja Vinokuras, Leidykla „Mintis"
Garso B mokymas
Daiva Kiškienė
Krakatukų pievelės užduotėlės. Raidės
Leidykla „Alma littera", R. Guzaitytė
Mano mažasis genijus
Kristine Barnett, UAB „Eugrimas“
Ikimokyklinuko pasiekimų aplankas 4-5 metų vaikams
A. Mainelienė, J. Briskmanienė, Leidykla „Šviesa", R. Staniunaitienė
Vadovėlis „Vokiečių kalba su Ferdinandu“
Gilma Plūkienė
Aplinkosauginio švietimo knygelė „Žaliųjų akinių paslaptis“
Lijana Kanarskienė
Piešinių kortelėse rinkinys. Metų laikų istorijos
Leidykla „Didakta"
Matematika ir žiema. Priešmokyklinuko pratybų sąsiuvinis
Leidykla „Šviesa", M. Jurevičienė, O. Štitilienė
Meno kalba
Leidykla „Šviesa"
Laiko neskaičiuoju
Leidykla „Didakta", Vilma Švabauskienė, Zenė Sadauskaitė
Aš ir kiti žmonės
A. Mainelienė, J. Briskmanienė, Leidykla „Šviesa"
Vabzdžiai. Plakatas
Leidykla „Briedis"
Atsargus - tai ir saugus
J. Laucius
Knyga vaikams apie psichologus
Ina Banionienė, Aušra Pundzevičienė
Tamsa