Emokykla.lt
Nuotolinis kursas „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“
2016-11-21
Akredituota institucija VšĮ „Švietimo tinklas“ lapkričio 21–gruodžio 2 dienomis siūlo nuotolinį kursą „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“, kurį paruošė lektorius Laimonas Tamošiūnas. 
Skaityti plačiau
Nauji nuotoliniai kursai specialistams, kurie ketina integruoti muzikos terapijos metodus į savo praktinį darbą su vaikais
2016-11-14
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Karjeros ir kompetencijų centras (akreditacijos pažymėjimo AP Nr. 043) siūlo du naujus nuotolinius kursus muzikos terapijos specialistams arba tiems, kurie domisi muzikos terapija ir jos taikymo praktiniame darbe metodais.
Skaityti plačiau
Nuotoliniai mokymai ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams – „Ankstyvasis ir specialusis muzikinis ugdymas“
2016-11-14
Kviečiame rinktis populiariausią ir paklausiausią LMTA akredituotą nuotolinį kursą – „Ankstyvasis ir specialusis muzikinis ugdymas“ (40 akad. val.), kurio tikslas pateikti klausytojams informaciją apie šiuolaikines ankstyvojo ir specialiųjų poreikių vaikų muzikinio ugdymo teorijas Lietuvoje ir užsienyje, ankstyvojo ir specialiųjų poreikių vaikų muzikinio ugdymo ypatumus, muzikos terapijos edukacinius, psichoterapinius, korekcinius ir auklėjamuosius aspektus bei muzikinio ugdymo interpretacijos galimybes ugdymo institucijoje.
Skaityti plačiau
Nuotolinis kursas „Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“
2016-11-07
Akredituota institucija VšĮ „Švietimo tinklas“ (pažyma Nr. EV3-10) 2016 m. lapkričio 7–18 d. organizuoja nuotolinį kursą „Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“, skirtą ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams, specialiesiems pedagogams ir logopedams.
Skaityti plačiau
Lietuvos muzikos ir teatro akademija kviečia muzikos mokytojus į nuotolinius kursus
2016-03-29
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Karjeros ir kompetencijų centras rengia nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus įvairių specializacijų muzikos mokytojams, taip pat visiems, kurie nori tobulėti, kelti kvalifikaciją bei gauti pažymėjimus.
Skaityti plačiau
VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuoja nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus
2015-09-09
Akredituota institucija VšĮ „Švietimo tinklas“ 2015 m. rugsėjo–gruodžio mėn. organizuoja 16 nuotolinių kursų. Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo renginiai skirti švietimo darbuotojams, kitų specialybių darbuotojams, vadovams ir visiems, besidomintiems informacinėmis technologijomis.
Skaityti plačiau