Emokykla.lt
Mokymai
Nuotolinis kursas „Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“
2016-11-07
Akredituota institucija VšĮ „Švietimo tinklas“ (pažyma Nr. EV3-10) 2016 m. lapkričio 7–18 d. organizuoja nuotolinį kursą „Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“, skirtą ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams, specialiesiems pedagogams ir logopedams.
VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuoja nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus
2015-09-09
Akredituota institucija VšĮ „Švietimo tinklas“ 2015 m. rugsėjo–gruodžio mėn. organizuoja 16 nuotolinių kursų. Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo renginiai skirti švietimo darbuotojams, kitų specialybių darbuotojams, vadovams ir visiems, besidomintiems informacinėmis technologijomis.
Lietuvos muzikos ir teatro akademija kviečia muzikos mokytojus į nuotolinius kursus
2016-03-29
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Karjeros ir kompetencijų centras rengia nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus įvairių specializacijų muzikos mokytojams, taip pat visiems, kurie nori tobulėti, kelti kvalifikaciją bei gauti pažymėjimus.
Nuotolinis kursas „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“
2016-11-21
Akredituota institucija VšĮ „Švietimo tinklas“ lapkričio 21–gruodžio 2 dienomis siūlo nuotolinį kursą „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“, kurį paruošė lektorius Laimonas Tamošiūnas. 
Nauji nuotoliniai kursai specialistams, kurie ketina integruoti muzikos terapijos metodus į savo praktinį darbą su vaikais
2016-11-14
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Karjeros ir kompetencijų centras (akreditacijos pažymėjimo AP Nr. 043) siūlo du naujus nuotolinius kursus muzikos terapijos specialistams arba tiems, kurie domisi muzikos terapija ir jos taikymo praktiniame darbe metodais.
Nuotoliniai mokymai ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams – „Ankstyvasis ir specialusis muzikinis ugdymas“
2016-11-14
Kviečiame rinktis populiariausią ir paklausiausią LMTA akredituotą nuotolinį kursą – „Ankstyvasis ir specialusis muzikinis ugdymas“ (40 akad. val.), kurio tikslas pateikti klausytojams informaciją apie šiuolaikines ankstyvojo ir specialiųjų poreikių vaikų muzikinio ugdymo teorijas Lietuvoje ir užsienyje, ankstyvojo ir specialiųjų poreikių vaikų muzikinio ugdymo ypatumus, muzikos terapijos edukacinius, psichoterapinius, korekcinius ir auklėjamuosius aspektus bei muzikinio ugdymo interpretacijos galimybes ugdymo institucijoje.
Priešmokyklinio ugdymo kursai pedagogams Šiauliuose
2016-10-28
Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute (Stoties g. 11, Šiauliai) vykdoma nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal  priešmokyklinio ugdymo programą.
Vilniaus kolegija kviečia į kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės“
2016-11-24
Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetas kviečia pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogus į priešmokyklinio ugdymo pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės“.
Nuolat renkamos grupės į tėvų mokymus
2014-01-13
Paramos vaikams centras kviečia tėvus, auginančius mažus vaikus, į mokymus tėvams „Aukime kartu – esminiai sėkmingos tėvystės veiksniai ir komponentai“. Mokymų tikslas – suteikti  tėvams, auginantiems mažus vaikus, žinių ir įgūdžių, įgalinančių juos saugiai ir sėkmingai auginti vaikus, kurti pagarbius tarpusavio santykius, efektyviai įveikti iškylančius neaiškumus ir sunkumus.
Pozityvios tėvystės praktinių įgūdžių seminarai pavasarį
2014-03-01
Tėvų akademijos konsultantė Milda Čeikienė kviečia visus, pasiilgusius šilto, jaukaus bendravimo, į pozityvios tėvystės praktinių įgūdžių seminarus. Grupės nedidelės – iki 12 žmonių, todėl garantuojama saugi, konfidenciali, draugiška atmosfera. Bus dirbama grupėje su Jūsų šeimos pavyzdžiais, problemomis, kartu ieškoma sprendimų pagal pozityvios tėvystės įgūdžių rekomendacijas ir metodus.
Sėkmingos tėvystės programa Kaune
2015-02-01
Sėkminga tėvystė ir motinystė dažnai pareikalauja ne tik daug kantrybės, pastangų, bet ir žinių bei įgūdžių. Kviečiame tėvelius, norinčius sėkmingiau auklėti savo vaikus, į pozityvios tėvystės mokymus Kaune 2015 m. vasario mėn.
Paramos vaikams centras mamas ir tėčius kviečia į mokymus „Aukime kartu“
2015-03-03
Mokymų tikslas – suteikti tėvams žinių ir praktinių įgūdžių, padėsiančių labiau suprasti savo vaikų netinkamo elgesio priežastis, rasti efektyvius būdus saugiai ir pozityviai drausminti vaikus, kurti gerą ryšį su vaiku, suprasti vaikų ir savo jausmus bei juos valdyti sudėtingose situacijose, naudoti metodus užkertančius kelią netinkamam vaikų elgesiui. Užsiėmimai prasidės 2015 m. kovo 18 d.
Seminarų ciklas „Vaikai tėvų skyrybų metu ir po jų: ką reikėtų žinoti kiekvienam tėčiui ir mamai“
2015-09-11
Išsiskyrusiųjų sielovados centras „Bendrakeleiviai“ šį rudenį siūlo aktualią ir naują programą skyrybų krizę išgyvenančiai šeimai: 13 atvirų susitikimų besiskiriantiems tėvams apie pagalbą vaikui tėvų skyrybų metu.
Tėvystės įgūdžių lavinimo programa „Tėvų grupės“ Vilniuje
2015-12-28
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kviečia mamas ir (ar) tėčius, auginančius įvairaus amžiaus vaikus registruotis į TĖVŲ GRUPES. Tai vaikų auklėjimo įgūdžius lavinanti programa, pagrįsta individualiosios psichologijos autorių ir praktikų idėjomis.
Kodėl verta tapti vaikystės pedagogu?
2015-06-24
Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Vaikystės studijų katedra kviečia studijuoti ikimokyklinę pedagogiką pagal bakalauro ir magistrantūros studijų programas.
Vaikystės pedagogika – nauja Vilniaus kolegijos studijų programa, siekiantiems tapti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais
2015-07-02
Vilniaus kolegija siūlo naują studijų programą, skirtą norintiems tapti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais.
Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas kviečia studijuoti
2016-04-28
Priešmokyklinio ugdymo kursai pedagogamsŠiaulių universiteto Tęstinių studijų institute vyksta priėmimas į Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo neformaliųjų  studijų programą.